Zdawanie spisów gołębi młodych na 2019 rok

Ostateczny termin zdawania spisów przez sekcje do dnia 06.08.2019 r. Spisy należy wykonać w czterech egzemplarzach. Jeden egzemplarz z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii.

Osobny spis 15 sztuk gołębi „DERBY”.

Wzór wszystkich spisów znajduje się na stronie oddziału w dziale do pobrania.

Miejsce zdawania spisów – siedziba Oddziału 066 Nowe godz. 19.00.