Zdawanie spisów gołębi dorosłych na 2019 rok.

Ostateczny termin zdawania spisów przez sekcje do dnia 05.04.2019 r. Spisy należy wykonać w pięciu egzemplarzach. Jeden egzemplarz z pieczątką i podpisem lekarza weterynarii. Wzór spisów znajduje się na stronie oddziału.

Miejsce zdawania spisów – siedziba Oddziału 066 Nowe godz. 18.00.