Tabela barw gołębi zalecana przez PZHGP

Tabela barw gołębi zalecana przez PZHGP

POBIERZ TABELĘ KLIKAJĄC TUTAJ

UWAGA!

 • Należy używać TYLKO barw z załączonej tabeli,
 • Nie może być barwy samej PSTRA ani NAKRAPIANA! Muszą być one zawsze
  połączone z inną barwą,
 • Kolumna „Skrót rachmistrza” – taki skrót będzie widniał na wydrukach spisu gołębi i
  listach startowo – zegarowych,
 • Kolumna „Skrót ESK” – zalecane ujednolicone nazewnictwo barw wprowadzanych do
  systemu ESK,
 • Kolumna „Kod rachmistrza” – kod używany w programie do obliczeń przez
  rachmistrza.