Nowy zarząd wybrany!

NOWY ZARZĄD:
Prezes – Benedykt Patocki
Wiceprezes ds. lotowych – Zbigniew Borowski
Wiceprezes ds. finansowych – Janusz Szambowski
Sekretarz – Józef Krezymon
Gospodarz – Adam Jeliński
Członek – Waldemar Ciesielski
Członek – Kazimierz Doering
Członek – Krzysztof Gładykowski
Członek – Artur Grdeń

KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący – Henryk Czubek
Sekretarz – Zdzisław Mgłosiek
Członek – Waldemar Bąber
Członek – Piotr Birna
Członek – Andrzej Kochański

KOMISJA DYSCYPLINARNA:
Przewodniczący – Edmund Makowski
Sekretarz – Marcin Gus
Członek – Zbigniew Czubek
Członek – Tadeusz Dygulski
Członek – Adam Lewicki

DELEGACI DO OKRĘGU:
Prezes Oddziału – Benedykt Patocki
Sekretarz Oddziału – Józef Krezymont
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Henryk Czubek