- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 16.09.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]               
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 DYBICH     JANUSZ     2  32  5  17  196.56   
       2 BĄBER      WALDEMAR    2  30  5   8  193.60   
       3 SUROWIECKI   MAREK      2  55  5  13  191.52   
       4 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  30  5  11  184.32   
       5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  57  5  16  182.32   
       6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  30  5   6  179.28   
       7 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  45  5   9  172.24   
       8 FIERKA     PIOTR      2  18  4   4  141.36   
       9 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  51  3   9  109.52   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  38  3   3  108.16   
       11 WACHOWSKI    ROMAN      2  42  2   2  72.72   
       12 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  28  2   3  65.68   
       13 KOLASKA     ANDRZEJ     2   5  0   0   0.00   
       14 NESTEROWICZ   JAN       2   9  0   0   0.00   
       15 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  15  0   0   0.00   
       16 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  20  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5 5  25  683.92 51.4
  2  2 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5 5 5 5  25  669.45 28.5
  3  3 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5 5  25  650.51 30.9
  4  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  625.82 21.5
  5  6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5 5 5 5  23  611.13 19.6
  6  4 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5 5 5 3  23  558.95 20.3
  7  7 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5 5 5 5  20  552.12 27.0
  8  10 BĄBER      WALDEMAR    2 -- 2 5 5 5  17  498.76 19.4
  9  8 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 3 5 4 3  20  488.94 17.2
  10  9 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5 3 2 2  17  408.33 18.0
  11  12 FIERKA     PIOTR      2 5 1 1 4 4  15  385.58 19.6
  12  11 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5 2 0 0  12  249.58  8.6
  13  13 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0 2 4 2  8  223.67  6.1
  14  14 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1 2 0 0  8  153.90  7.0
  15  15 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3 0 0 0  6  114.63  8.2
  16  16 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 -- 2 0 0  3   59.36  4.9
  17  17 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 -- 0 -- --  3   53.84  4.3
  18  18 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 -- -- -- --  1   16.49  1.3

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 16.09.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 DYBICH     JANUSZ     2  32  5  17  196.56   
       2 BĄBER      WALDEMAR    2  30  5   8  193.76   
       3 SUROWIECKI   MAREK      2  55  5  13  193.28   
       4 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  51  5   9  191.76   
       5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  57  5  16  187.44   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  30  5  11  184.32   
       7 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  30  5   6  179.28   
       8 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  45  5   9  172.24   
       9 FIERKA     PIOTR      2  18  4   4  141.36   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  38  3   3  108.16   
       11 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  28  3   3  99.76   
       12 WACHOWSKI    ROMAN      2  42  2   2  72.72   
       13 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  20  0   0   0.00   
       14 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  15  0   0   0.00   
       15 NESTEROWICZ   JAN       2   9  0   0   0.00   
       16 KOLASKA     ANDRZEJ     2   5  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5 5  25  683.92 51.4
  2  2 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5 5 5 5  25  676.54 28.5
  3  4 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  652.75 17.2
  4  3 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5 5  25  650.51 30.9
  5  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  645.35 21.5
  6  7 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5 5 5 5  23  616.86 19.6
  7  6 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5 5 5 3  23  559.00 20.3
  8  9 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5 5 5 5  20  552.12 27.0
  9  10 BĄBER      WALDEMAR    2 -- 3 5 5 5  18  522.69 19.4
  10  8 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5 5 4 2  21  508.80 18.0
  11  12 FIERKA     PIOTR      2 5 1 1 4 4  15  385.58 19.6
  12  14 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0 2 4 3  9  257.75  6.1
  13  11 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5 2 0 0  12  249.58  8.6
  14  13 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1 3 1 0  10  199.48  7.0
  15  15 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3 0 0 0  6  114.63  8.2
  16  16 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 -- 2 0 0  3   59.36  4.9
  17  17 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 -- 0 -- --  3   53.84  4.3
  18  18 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 -- -- -- --  1   16.49  1.3

 
                                                                                
            Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [6]                                             
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                 Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,                                                  
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 DYBICH     JANUSZ     2  30       G 0  5  191.390  952.266                                    
    2 DYBICH     JANUSZ     2  43       G 0  5  210.490  952.266                                    
    3 DYBICH     JANUSZ     2  16       G 0  5  397.840  952.266                                    
    4 SUROWIECKI   MAREK     2  40       G 0  5  450.460  900.421                                    
    5 DYBICH     JANUSZ     2  36       G 0  4   88.450  697.746                                    
    6 DYBICH     JANUSZ     2  41       G 0  4  144.260  697.746                                    
    7 SUROWIECKI   MAREK     2  4       G 0  4  275.840  740.855                                    
    8 DYBICH     JANUSZ     2  21       G 0  4  277.320  782.468                                    
    9 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  37       G 0  4  287.970  742.676                                    
    10 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  23       G 0  4  304.000  718.437                                    
    11 DYBICH     JANUSZ     2  22       G 0  4  330.730  819.122                                    
    12 SUROWIECKI   MAREK     2  15       G 0  4  420.660  685.932                                    
    13 DYBICH     JANUSZ     2  7       G 0  4  421.130  782.468                                    
    14 DYBICH     JANUSZ     2  27       G 0  4  427.940  782.468                                    
    15 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  55        0  4  451.620  744.699                                    
    16 DYBICH     JANUSZ     2  11       G 0  4  524.020  819.122                                    
    17 SUROWIECKI   MAREK     2  57        0  4  535.190  685.932                                    
    18 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  35       G 0  4  540.640  744.699                                    
    19 DYBICH     JANUSZ     2  31       G 0  4  549.930  697.746                                    
    20 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  25       G 0  4  578.150  779.338                                    
    21 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  9       G 0  4  610.340  689.728                                    
    22 DYBICH     JANUSZ     2  9       G 0  3   83.840  612.670