- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 16.09.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki [ 7]        
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  45  5  17  196.75   
       2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  40  5   7  195.24   
       3 PORA      JAROSŁAW    3  82  5  28  193.16   
       4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  22  5   8  186.50   
       5 BIRNA      PIOTR      3  33  5   8  185.92   
       6 KACZYŃSKI    MARIAN     3  28  5   6  182.34   
       7 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  28  5   9  179.33   
       8 GRDEŃ      ARTUR      3  20  3   3  112.42   
       9 PRABUCKI    WALDEMAR    3  19  3   3  109.91   
       10 GRABAN     RYSZARD     3  52  3   5  105.59   
       11 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3  23  2   2  72.33   
       12 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  37  1   1  33.75   
       13 GUZ       TOMASZ     3  32  0   0   0.00   
       14 GUZ       KAZIMIERZ    3  23  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki [ 7]             
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5  25  691.39 45.1
  2  2 PORA      JAROSŁAW    3 5 5 5 5 5  25  667.79 27.5
  3  4 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5  25  650.97 29.6
  4  5 SZRAMKA     GRZEGORZ    3 5 5 5 5 5  25  646.31 26.8
  5  6 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 4 5 5  24  637.98 25.0
  6  8 BIRNA      PIOTR      3 5 4 5 4 5  23  594.99 19.1
  7  9 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 3 5 5 3 5  21  543.25 20.4
  8  7 GRABAN     RYSZARD     3 5 3 5 5 3  21  520.29 23.0
  9  3 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 1  21  503.51 17.7
  10  11 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3 5 1 4 4 2  16  382.86 13.0
  11  10 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 4 2 --  16  336.65 11.4
  12  14 PRABUCKI    WALDEMAR    3 3 1 1 2 3  10  258.01  9.2
  13  12 GUZ       TOMASZ     3 5 5 2 -- 0  12  245.89 12.5
  14  13 BURCZYK     HENRYK     3 1 5 2 0 --  8  175.80 11.2
  15  17 GRDEŃ      ARTUR      3 1 1 1 0 3  6  172.52  4.1
  16  15 GUZ       KAZIMIERZ    3 2 1 3 0 0  6  115.15  3.9
  17  16 DAMPS      ZBIGNIEW    3 5 0 1 0 --  6  113.91 13.2
  18  18 MIKULSKI    ALFONS     3 0 0 -- -- --  0   0.00  0.0

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 16.09.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  45  5  17  196.75   
       2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  40  5   7  195.24   
       3 PORA      JAROSŁAW    3  82  5  28  193.74   
       4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  22  5   8  189.00   
       5 BIRNA      PIOTR      3  33  5   8  185.92   
       6 KACZYŃSKI    MARIAN     3  28  5   6  182.34   
       7 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  28  5   9  179.33   
       8 GRABAN     RYSZARD     3  52  5   5  175.51   
       9 GRDEŃ      ARTUR      3  20  3   3  112.42   
       10 PRABUCKI    WALDEMAR    3  19  3   3  109.91   
       11 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3  23  2   2  72.33   
       12 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  37  1   1  33.75   
       13 GUZ       TOMASZ     3  32  0   0   0.00   
       14 GUZ       KAZIMIERZ    3  23  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5  25  691.39 45.1
  2  2 PORA      JAROSŁAW    3 5 5 5 5 5  25  675.83 27.5
  3  4 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5  25  650.97 29.6
  4  6 SZRAMKA     GRZEGORZ    3 5 5 5 5 5  25  646.31 26.8
  5  5 GRABAN     RYSZARD     3 5 5 5 5 5  25  643.25 23.0
  6  7 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 4 5 5  24  638.77 25.0
  7  8 BIRNA      PIOTR      3 5 4 5 4 5  23  594.99 19.1
  8  9 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 3 5 5 3 5  21  545.75 20.4
  9  3 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 1  21  512.64 17.7
  10  11 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3 5 1 4 4 2  16  382.86 13.0
  11  10 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 4 2 --  16  336.65 11.4
  12  14 PRABUCKI    WALDEMAR    3 3 1 1 2 3  10  258.01  9.2
  13  12 GUZ       TOMASZ     3 5 5 2 -- 0  12  245.89 12.5
  14  13 BURCZYK     HENRYK     3 4 5 2 0 --  11  231.25 11.2
  15  17 GRDEŃ      ARTUR      3 1 1 1 0 3  6  172.52  4.1
  16  15 GUZ       KAZIMIERZ    3 2 1 3 0 0  6  115.15  3.9
  17  16 DAMPS      ZBIGNIEW    3 5 0 1 0 --  6  113.91 13.2
  18  18 MIKULSKI    ALFONS     3 0 0 -- -- --  0   0.00  0.0

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                 Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,                                                  
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  16       G 0  5  200.360  792.267                                    
    2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  24       G 0  5  317.920  792.267                                    
    3 PORA      JAROSŁAW    3  50       G 0  5  390.840  750.509                                    
    4 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  6       G 0  5  421.520  792.267                                    
    5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  31       G 0  4  102.720  691.617                                    
    6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  20       G 0  4  200.720  622.908                                    
    7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  5       G 0  4  232.800  707.531                                    
    8 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  39       G 0  4  264.290  568.959                                    
    9 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  26       G 0  4  276.310  599.246                                    
    10 KACZYŃSKI    MARIAN     3  9       G 0  4  288.590  743.322                                    
    11 BIRNA      PIOTR     3  15       G 0  4  313.010  684.249                                    
    12 GRABAN     RYSZARD    3  42       G 0  4  328.240  705.498                                    
    13 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  34       G 0  4  334.550  622.908                                    
    14 PORA      JAROSŁAW    3  1       G 0  4  369.770  621.134                                    
    15 PORA      JAROSŁAW    3  23       G 0  4  370.680  657.741                                    
    16 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  27       G 0  4  370.920  654.623                                    
    17 KACZYŃSKI    MARIAN     3  1       G 0  4  524.690  651.642                                    
    18 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  17       G 0  4  609.140  622.908                                    
    19 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  19       G 0  3  101.340  431.315