- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 09.09.18 PŁOTY                  
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]               
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 DYBICH     JANUSZ     2  32  5  19  147.69   
       2 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  46  5  14  145.89   
       3 SUROWIECKI   MAREK      2  56  5  12  145.11   
       4 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  31  5  10  145.00   
       5 BĄBER      WALDEMAR    2  43  5   8  138.73   
       6 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  42  5  12  137.89   
       7 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  62  5  15  135.31   
       8 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  34  5   5  131.11   
       9 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  28  4   4  108.85   
       10 FIERKA     PIOTR      2  19  4   4  107.89   
       11 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  55  4   7  106.73   
       12 WACHOWSKI    ROMAN      2  49  2   4  50.94   
       13 KOLASKA     ANDRZEJ     2  15  0   0   0.00   
       14 NESTEROWICZ   JAN       2  12  0   0   0.00   
       15 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  29  0   1   0.00   
       16 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  21  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5  20  487.36 51.0  
  2  3 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5 5 5  20  477.93 29.7  
  3  2 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5  20  466.19 29.7  
  4  4 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5 5 5  20  450.79 22.8  
  5  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  443.50 19.9  
  6  6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5 5 5  18  431.85 19.5  
  7  10 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5 5 5  15  379.88 29.5  
  8  8 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 3 5 4  17  379.42 17.1  
  9  7 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5 3 2  15  335.61 20.7  
  10  11 BĄBER      WALDEMAR    2 -- 2 5 5  12  305.16 17.6  
  11  9 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5 2 0  12  249.58 10.0  
  12  13 FIERKA     PIOTR      2 5 1 1 4  11  244.22 19.0  
  13  17 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0 2 4  6  157.99  5.0  
  14  12 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1 2 0  8  153.90  7.7  
  15  14 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3 0 0  6  114.63  9.4  
  16  15 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 -- 2 0  3   59.36  5.4  
  17  16 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 -- 0 --  3   53.84  4.3  
  18  18 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 -- -- --  1   16.49  1.3  

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 09.09.18 PŁOTY                  
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 SUROWIECKI   MAREK      2  56  5  12  148.58   
       2 DYBICH     JANUSZ     2  32  5  19  147.69   
       3 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  46  5  14  145.89   
       4 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  31  5  10  145.00   
       5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  62  5  15  140.68   
       6 BĄBER      WALDEMAR    2  43  5   8  140.05   
       7 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  55  5   7  138.36   
       8 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  42  5  12  137.89   
       9 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  34  5   5  131.11   
       10 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  28  4   4  108.85   
       11 FIERKA     PIOTR      2  19  4   4  107.89   
       12 WACHOWSKI    ROMAN      2  49  4   4  101.37   
       13 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  29  1   1  24.00   
       14 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  21  0   0   0.00   
       15 NESTEROWICZ   JAN       2  12  0   0   0.00   
       16 KOLASKA     ANDRZEJ     2  15  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5  20  487.36 51.0  
  2  4 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5 5 5  20  483.26 29.7  
  3  2 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5  20  466.19 29.7  
  4  5 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  460.99 17.1  
  5  6 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  457.91 19.9  
  6  7 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5 5 5  20  450.84 22.8  
  7  8 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5 5 5  18  437.58 19.5  
  8  3 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5 5 4  19  436.08 20.7  
  9  10 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5 5 5  15  379.88 29.5  
  10  11 BĄBER      WALDEMAR    2 -- 3 5 5  13  328.93 17.6  
  11  9 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5 2 0  12  249.58 10.0  
  12  13 FIERKA     PIOTR      2 5 1 1 4  11  244.22 19.0  
  13  12 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1 3 1  10  199.48  7.7  
  14  17 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0 2 4  6  157.99  5.0  
  15  14 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3 0 0  6  114.63  9.4  
  16  15 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 -- 2 0  3   59.36  5.4  
  17  16 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 -- 0 --  3   53.84  4.3  
  18  18 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 -- -- --  1   16.49  1.3  

 
                                                                                
            Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [6]                                             
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                   
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 DYBICH     JANUSZ     2  36       G 0  4   88.450  697.746                                    
    2 DYBICH     JANUSZ     2  41       G 0  4  144.260  697.746                                    
    3 DYBICH     JANUSZ     2  30       G 0  4  163.670  697.746                                    
    4 DYBICH     JANUSZ     2  43       G 0  4  164.950  697.746                                    
    5 DYBICH     JANUSZ     2  16       G 0  4  356.260  697.746                                    
    6 SUROWIECKI   MAREK     2  40       G 0  4  383.130  657.070                                    
    7 DYBICH     JANUSZ     2  31       G 0  4  549.930  697.746                                    
    8 SUROWIECKI   MAREK     2  4       G 0  3  123.360  497.504                                    
    9 WACHOWSKI    ROMAN     2  72        0  3  165.390  446.602                                    
    10 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  23       G 0  3  175.290  466.675                                    
    11 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  37       G 0  3  177.080  497.717                                    
    12 DYBICH     JANUSZ     2  22       G 0  3  188.160  564.602                                    
    13 CIESIELSKI -  WACHOWSKI   2  47       G 0  3  212.220  447.773                                    
    14 WACHOWSKI    ROMAN     2  3       G 0  3  214.030  501.878                                    
    15 DYBICH     JANUSZ     2  35       G 0  3  215.830  527.948                                    
    16 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  31       G 0  3  218.260  466.675                                    
    17 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  18       G 0  3  232.330  441.576                                    
    18 SUROWIECKI   MAREK     2  9       G 0  3  238.110  497.504                                    
    19 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  14       G 0  3  255.360  534.838                                    
    20 DYBICH     JANUSZ     2  7       G 0  3  258.750  527.948                                    
    21 DYBICH     JANUSZ     2  21       G 0  3  263.460  527.948                                    
    22 WACHOWSKI    ROMAN     2  70        0  3  291.670  501.878                                    
    23 SUROWIECKI   MAREK     2  15       G 0  3  305.810  442.581                                    
    24 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  12       G 0  3  309.990  534.838                                    
    25 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  3       G 0  3  310.010  521.707                                    
    26 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  34       G 0  3  339.700  536.471                                    
    27 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  55        0  3  342.710  500.268                                    
    28 SUROWIECKI   MAREK     2  7       G 0  3  353.550  533.621                                    
    29 SUROWIECKI   MAREK     2  11       G 0  3  355.630  533.621                                    
    30 DYBICH     JANUSZ     2  11       G 0  3  359.660  564.602                                    
    31 CIESIELSKI -  WACHOWSKI   2  6       G 0  3  359.960  447.773                                    
    32 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  35       G 0  3  364.400  500.268                                    
    33 SUROWIECKI   MAREK     2  51        0  3  396.220  497.504                                    
    34 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  25       G 0  3  405.870  534.838                                    
    35 DYBICH     JANUSZ     2  27       G 0  3  408.140  527.948                                    
    36 SUROWIECKI   MAREK     2  57        0  3  414.400  442.581                                    
    37 SUROWIECKI   MAREK     2  31       G 0  3  490.760  497.504                                    
    38 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  9       G 0  3  539.050  445.297                                    
    39 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  1       G 0  2   25.950  374.814