- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 09.09.18 PŁOTY                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki [ 7]        
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  49  5  20  149.20   
       2 PORA      JAROSŁAW    3  89  5  34  146.93   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  34  5   6  141.93   
       4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  40  5  10  139.36   
       5 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  30  5   7  137.94   
       6 GRABAN     RYSZARD     3  51  5  13  136.94   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  57  5  15  134.36   
       8 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3  24  4   4  111.16   
       9 BIRNA      PIOTR      3  37  4   4  107.00   
       10 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  21  3   3  78.61   
       11 PRABUCKI    WALDEMAR    3  17  2   2  51.83   
       12 DOERING     KAZIMIERZ    3  38  2   2  50.67   
       13 BURCZYK     HENRYK     3  47  0   0   0.00   
       14 GUZ       KAZIMIERZ    3  26  0   0   0.00   
       15 GRDEŃ      ARTUR      3  28  0   0   0.00   
       16 DAMPS      ZBIGNIEW    3  11  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki [ 7]             
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5  20  494.64 46.8  
  2  4 PORA      JAROSŁAW    3 5 5 5 5  20  474.63 25.8  
  3  2 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5  20  469.76 19.8  
  4  5 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5  20  468.63 31.2  
  5  3 SZRAMKA     GRZEGORZ    3 5 5 5 5  20  466.98 25.5  
  6  6 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 4 5  19  442.74 26.7  
  7  10 GRABAN     RYSZARD     3 5 3 5 5  18  414.70 26.1  
  8  7 BIRNA      PIOTR      3 5 4 5 4  18  409.07 18.1  
  9  9 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 3 5 5 3  16  356.75 17.4  
  10  8 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 4 2  16  336.65 11.4  
  11  12 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3 5 1 4 4  14  310.53 13.9  
  12  11 GUZ       TOMASZ     3 5 5 2 --  12  245.89 16.3  
  13  13 BURCZYK     HENRYK     3 1 5 2 0  8  175.80 11.2  
  14  16 PRABUCKI    WALDEMAR    3 3 1 1 2  7  148.10  7.8  
  15  14 GUZ       KAZIMIERZ    3 2 1 3 0  6  115.15  4.7  
  16  15 DAMPS      ZBIGNIEW    3 5 0 1 0  6  113.91 13.2  
  17  17 GRDEŃ      ARTUR      3 1 1 1 0  3   60.10  2.4  
  18  18 MIKULSKI    ALFONS     3 0 0 -- --  0   0.00  0.0  

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 09.09.18 PŁOTY                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  49  5  20  149.20   
       2 PORA      JAROSŁAW    3  89  5  34  147.78   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  34  5   6  141.93   
       4 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  57  5  15  141.27   
       5 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  40  5  10  139.36   
       6 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  30  5   7  137.94   
       7 GRABAN     RYSZARD     3  51  5  13  137.60   
       8 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3  24  4   4  111.16   
       9 BIRNA      PIOTR      3  37  4   4  107.00   
       10 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  21  3   3  78.61   
       11 PRABUCKI    WALDEMAR    3  17  2   2  51.83   
       12 DOERING     KAZIMIERZ    3  38  2   2  50.67   
       13 BURCZYK     HENRYK     3  47  0   0   0.00   
       14 GUZ       KAZIMIERZ    3  26  0   0   0.00   
       15 DAMPS      ZBIGNIEW    3  11  0   0   0.00   
       16 GRDEŃ      ARTUR      3  28  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5  20  494.64 46.8  
  2  3 PORA      JAROSŁAW    3 5 5 5 5  20  482.09 25.8  
  3  2 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5  20  478.89 19.8  
  4  6 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5  20  468.63 31.2  
  5  4 GRABAN     RYSZARD     3 5 5 5 5  20  467.74 26.1  
  6  5 SZRAMKA     GRZEGORZ    3 5 5 5 5  20  466.98 25.5  
  7  7 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 4 5  19  443.53 26.7  
  8  8 BIRNA      PIOTR      3 5 4 5 4  18  409.07 18.1  
  9  10 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 3 5 5 3  16  356.75 17.4  
  10  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 4 2  16  336.65 11.4  
  11  13 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3 5 1 4 4  14  310.53 13.9  
  12  11 GUZ       TOMASZ     3 5 5 2 --  12  245.89 16.3  
  13  12 BURCZYK     HENRYK     3 4 5 2 0  11  231.25 11.2  
  14  16 PRABUCKI    WALDEMAR    3 3 1 1 2  7  148.10  7.8  
  15  14 GUZ       KAZIMIERZ    3 2 1 3 0  6  115.15  4.7  
  16  15 DAMPS      ZBIGNIEW    3 5 0 1 0  6  113.91 13.2  
  17  17 GRDEŃ      ARTUR      3 1 1 1 0  3   60.10  2.4  
  18  18 MIKULSKI    ALFONS     3 0 0 -- --  0   0.00  0.0  

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                   
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  16       G 0  4  181.760  568.959                                    
    2 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  20       G 0  4  200.720  622.908                                    
    3 PORA      JAROSŁAW    3  50       G 0  4  229.680  536.127                                    
    4 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  39       G 0  4  264.290  568.959                                    
    5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  24       G 0  4  297.260  568.959                                    
    6 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  6       G 0  4  305.820  568.959                                    
    7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  34       G 0  4  334.550  622.908                                    
    8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  17       G 0  4  609.140  622.908                                    
    9 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  5       G 0  3   75.780  471.841                                    
    10 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  31       G 0  3   86.190  468.309                                    
    11 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  19       G 0  3  101.340  431.315                                    
    12 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  11       G 0  3  112.680  431.315                                    
    13 PORA      JAROSŁAW    3  66        0  3  162.490  406.752                                    
    14 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  2       G 0  3  175.710  471.844                                    
    15 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  27       G 0  3  182.900  431.315                                    
    16 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  26       G 0  3  197.800  375.938                                    
    17 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  35       G 0  3  204.730  375.938                                    
    18 PORA      JAROSŁAW    3  1       G 0  3  210.680  406.752                                    
    19 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  23       G 0  3  240.160  471.844                                    
    20 KACZYŃSKI    MARIAN     3  9       G 0  3  241.070  507.816                                    
    21 PORA      JAROSŁAW    3  2       G 0  3  245.660  351.518                                    
    22 PORA      JAROSŁAW    3  23       G 0  3  246.710  443.359                                    
    23 PORA      JAROSŁAW    3  75        0  3  253.490  406.752                                    
    24 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  51        0  3  254.430  471.844                                    
    25 GRABAN     RYSZARD    3  42       G 0  3  255.930  470.417                                    
    26 GRABAN     RYSZARD    3  51        0  3  262.320  470.417                                    
    27 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  50       G 0  3  263.390  375.938                                    
    28 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  38       G 0  3  270.710  471.841                                    
    29 PORA      JAROSŁAW    3  10       G 0  3  279.020  406.752                                    
    30 BIRNA      PIOTR     3  15       G 0  3  279.950  453.982                                    
    31 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  1       G 0  3  313.640  471.841                                    
    32 PORA      JAROSŁAW    3  44       G 0  3  325.070  406.752                                    
    33 BIRNA      PIOTR     3  27       G 0  3  333.750  398.705                                    
    34 PORA      JAROSŁAW    3  33       G 0  3  335.420  406.752                                    
    35 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  20       G 0  3  342.940  431.315                                    
    36 GRABAN     RYSZARD    3  15       G 0  3  342.970  470.417                                    
    37 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  11       G 0  3  354.060  508.341                                    
    38 GRABAN     RYSZARD    3  10       G 0  3  356.680  470.417                                    
    39 DOERING     KAZIMIERZ   3  27       G 0  3  362.540  416.766                                    
    40 GRABAN     RYSZARD    3  32       G 0  3  366.030  470.417                                    
    41 GRABAN     RYSZARD    3  67        0  3  385.810  470.417                                    
    42 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  7       G 0  3  410.740  431.315                                    
    43 GRABAN     RYSZARD    3  45       G 0  3  436.020  415.290                                    
    44 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  9       G 0  3  438.630  471.841                                    
    45 KACZYŃSKI    MARIAN     3  20       G 0  3  448.190  507.816                                    
    46 KACZYŃSKI    MARIAN     3  1       G 0  3  448.240  416.136                                    
    47 GRABAN     RYSZARD    3  16       G 0  3  485.110  506.870                                    
    48 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  9       G 0  2   15.700  330.665