- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 3, z dnia 02.09.18 POŁCZYN ZDRÓJ              
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]               
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BĄBER      WALDEMAR    2  41  5  11  122.11   
       2 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  43  5  19  120.26   
       3 DYBICH     JANUSZ     2  34  5  13  118.92   
       4 SUROWIECKI   MAREK      2  56  5  17  117.93   
       5 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  37  5   8  117.16   
       6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  31  5   8  117.02   
       7 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  52  5  13  113.59   
       8 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  58  5   6  110.99   
       9 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  41  5   6  106.42   
       10 WACHOWSKI    ROMAN      2  43  3   6  66.72   
       11 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  34  2   2  49.14   
       12 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  21  2   2  47.98   
       13 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  19  2   3  46.60   
       14 KOLASKA     ANDRZEJ     2  20  2   2  43.23   
       15 FIERKA     PIOTR      2  22  1   1  20.86   
       16 NESTEROWICZ   JAN       2  12  0   0   0.00   
       17 SOCHA      KAZIMIERZ    2  20  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5  15  339.67 48.6   
  2  3 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5  15  335.08 33.9   
  3  4 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5 5  15  332.82 32.2   
  4  5 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5 5  15  312.90 21.1   
  5  7 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  308.19 18.3   
  6  8 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5 5  13  286.85 15.7   
  7  2 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5 3  13  284.67 24.5   
  8  9 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 3 5  13  272.69 18.8   
  9  6 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5 2  12  249.58 12.1   
  10  12 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5 5  10  233.99 28.9   
  11  15 BĄBER      WALDEMAR    2 -- 2 5  7  166.43 17.1   
  12  13 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1 2  8  153.90  8.7   
  13  10 FIERKA     PIOTR      2 5 1 1  7  136.33 18.5   
  14  11 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3 0  6  114.63 11.5   
  15  17 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 -- 2  3   59.36  7.3   
  16  14 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 -- 0  3   53.84  4.3   
  17  18 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0 2  2   49.14  2.2   
  18  16 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 -- --  1   16.49  1.3   

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 3, z dnia 02.09.18 POŁCZYN ZDRÓJ              
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  31  5   8  122.75   
       2 BĄBER      WALDEMAR    2  41  5  11  122.11   
       3 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  43  5  19  120.26   
       4 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  52  5  13  120.26   
       5 SUROWIECKI   MAREK      2  56  5  17  119.39   
       6 DYBICH     JANUSZ     2  34  5  13  118.92   
       7 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  37  5   8  117.16   
       8 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  58  5   6  114.57   
       9 WACHOWSKI    ROMAN      2  43  5   6  113.14   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  41  5   6  106.42   
       11 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  19  3   3  66.73   
       12 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  34  2   2  49.14   
       13 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  21  2   2  47.98   
       14 KOLASKA     ANDRZEJ     2  20  2   2  43.23   
       15 FIERKA     PIOTR      2  22  1   1  20.86   
       16 SOCHA      KAZIMIERZ    2  20  0   0   0.00   
       17 NESTEROWICZ   JAN       2  12  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  2 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5  15  339.67 48.6   
  2  3 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5  15  335.08 33.9   
  3  1 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5 5  15  334.71 24.5   
  4  4 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5 5  15  334.68 32.2   
  5  7 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  322.63 18.8   
  6  6 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  317.23 18.3   
  7  5 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5 5  15  312.95 21.1   
  8  9 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5 5  13  292.58 15.7   
  9  8 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5 2  12  249.58 12.1   
  10  12 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5 5  10  233.99 28.9   
  11  14 BĄBER      WALDEMAR    2 -- 3 5  8  188.88 17.1   
  12  13 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1 3  9  175.48  8.7   
  13  10 FIERKA     PIOTR      2 5 1 1  7  136.33 18.5   
  14  11 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3 0  6  114.63 11.5   
  15  17 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 -- 2  3   59.36  7.3   
  16  15 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 -- 0  3   53.84  4.3   
  17  18 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0 2  2   49.14  2.2   
  18  16 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 -- --  1   16.49  1.3   

 
                                                                                
            Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [6]                                             
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                  Wyniki z lotow: 1,2,3,                                                   
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 DYBICH     JANUSZ     2  36       G 0  3   74.510  472.740                                    
    2 DYBICH     JANUSZ     2  30       G 0  3  121.860  472.740                                    
    3 DYBICH     JANUSZ     2  41       G 0  3  132.060  472.740                                    
    4 DYBICH     JANUSZ     2  43       G 0  3  133.590  472.740                                    
    5 WACHOWSKI    ROMAN     2  72        0  3  165.390  446.602                                    
    6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  23       G 0  3  175.290  466.675                                    
    7 SUROWIECKI   MAREK     2  40       G 0  3  198.460  442.581                                    
    8 CIESIELSKI -  WACHOWSKI   2  47       G 0  3  212.220  447.773                                    
    9 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  31       G 0  3  218.260  466.675                                    
    10 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  18       G 0  3  232.330  441.576                                    
    11 DYBICH     JANUSZ     2  16       G 0  3  274.380  472.740                                    
    12 SUROWIECKI   MAREK     2  15       G 0  3  305.810  442.581                                    
    13 CIESIELSKI -  WACHOWSKI   2  6       G 0  3  359.960  447.773                                    
    14 SUROWIECKI   MAREK     2  57        0  3  414.400  442.581                                    
    15 DYBICH     JANUSZ     2  31       G 0  3  427.980  472.740                                    
    16 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  9       G 0  3  539.050  445.297                                    
    17 WACHOWSKI    ROMAN     2  3       G 0  2   43.300  285.476