- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 26.08.18 POŁCZYN ZDRÓJ              
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]               
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 WACHOWSKI    ROMAN      2  41  5  14  123.54   
       2 DYBICH     JANUSZ     2  36  5  18  121.14   
       3 SUROWIECKI   MAREK      2  55  5  21  120.00   
       4 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  37  5  10  119.05   
       5 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  31  5   5  117.96   
       6 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  40  5   5  113.73   
       7 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  24  5   5  113.73   
       8 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  43  5   7  112.63   
       9 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  53  5  13  107.14   
       10 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  45  3   5  66.36   
       11 NESTEROWICZ   JAN       2  14  3   3  62.13   
       12 BĽBER      WALDEMAR    2  41  2   3  44.32   
       13 FIERKA     PIOTR      2  14  1   1  20.91   
       14 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  23  1   1  20.36   
       15 BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2  58  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki [ 5]                    
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5  10  220.75 53.2     
  2  5 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5  10  217.95 28.4     
  3  2 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5  10  217.92 39.1     
  4  3 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5  10  214.89 33.1     
  5  6 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5  10  206.48 23.8     
  6  9 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5  10  201.60 12.8     
  7  8 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5  10  197.20 22.5     
  8  13 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5  8  169.83 11.3     
  9  7 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 3  8  159.10 15.2     
  10  4 FIERKA     PIOTR      2 5 1  6  115.47 25.6     
  11  12 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3  6  114.63 15.0     
  12 ---- SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5  5  113.73 12.5     
  13  10 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1  6  107.30  7.4     
  14  11 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 --  3   53.84  6.0     
  15 ---- BĽBER      WALDEMAR    2 -- 2  2   44.32  7.3     
  16  14 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 --  1   16.49  1.3     
  17  15 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 --  1   16.13  4.8     
  18 ---- BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0  0   0.00  0.0     

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 26.08.18 POŁCZYN ZDRÓJ              
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całoœci na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 WACHOWSKI    ROMAN      2  41  5  14  123.95   
       2 DYBICH     JANUSZ     2  36  5  18  121.14   
       3 SUROWIECKI   MAREK      2  55  5  21  120.40   
       4 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  37  5  10  119.05   
       5 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  31  5   5  117.96   
       6 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  40  5   5  113.73   
       7 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2  24  5   5  113.73   
       8 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  43  5   7  112.68   
       9 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  45  5   5  109.63   
       10 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  53  5  13  109.32   
       11 BĽBER      WALDEMAR    2  41  3   3  66.77   
       12 NESTEROWICZ   JAN       2  14  3   3  62.13   
       13 FIERKA     PIOTR      2  14  1   1  20.91   
       14 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  23  1   1  20.36   
       15 BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2  58  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całoœci na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  3 WACHOWSKI    ROMAN      2 5 5  10  221.57 28.4     
  2  1 DYBICH     JANUSZ     2 5 5  10  220.75 53.2     
  3  2 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5  10  217.92 39.1     
  4  4 SUROWIECKI   MAREK      2 5 5  10  215.29 33.1     
  5  6 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 5 5  10  206.53 23.8     
  6  7 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5  10  202.66 22.5     
  7  8 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5  10  202.37 15.2     
  8  10 JASZCZERSKI   ZBIGNIEW    2 5 5  10  201.60 12.8     
  9  13 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 3 5  8  169.83 11.3     
  10  5 FIERKA     PIOTR      2 5 1  6  115.47 25.6     
  11  12 NESTEROWICZ   JAN       2 3 3  6  114.63 15.0     
  12 ---- SZYMAŃSKI    LESZEK     2 -- 5  5  113.73 12.5     
  13  9 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 1  6  108.75  7.4     
  14 ---- BĽBER      WALDEMAR    2 -- 3  3   66.77  7.3     
  15  11 SOCHA      KAZIMIERZ    2 3 --  3   53.84  6.0     
  16  14 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 1 --  1   16.49  1.3     
  17  15 KOLASKA     ANDRZEJ     2 1 --  1   16.13  4.8     
  18 ---- BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2 -- 0  0   0.00  0.0