- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 26.08.18 POŁCZYN ZDRÓJ              
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki [ 7]        
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  41  5  21  124.60   
       2 PORA      JAROSŁAW    3  73  5  18  119.41   
       3 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  65  5  10  117.96   
       4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  44  5  16  116.40   
       5 BURCZYK     HENRYK     3  46  5  17  114.97   
       6 KACZYŃSKI    MARIAN     3  34  5  10  113.62   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  24  5   5  113.31   
       8 GUZ       TOMASZ     3  34  5   6  111.19   
       9 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  17  5   5  109.93   
       10 DOERING     KAZIMIERZ    3  36  5   6  106.58   
       11 BIRNA      PIOTR      3  39  4   4  92.57   
       12 GRABAN     RYSZARD     3  47  3   6  61.22   
       13 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3  26  1   1  21.73   
       14 PRABUCKI    WALDEMAR    3  22  1   1  21.14   
       15 GRDEŃ      ARTUR      3  29  1   1  21.10   
       16 GUZ       KAZIMIERZ    3  32  1   1  20.08   
       17 DAMPS      ZBIGNIEW    3  15  0   0   0.00   
       18 MIKULSKI    ALFONS     3  16  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki [ 7]             
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5  10  221.37 47.8     
  2  4 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5  10  214.60 17.9     
  3  5 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5  10  212.45 34.7     
  4  8 PORA      JAROSŁAW    3 5 5  10  212.09 25.0     
  5  6 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5  10  209.15 31.1     
  6  3 SZRAMKA     GRZEGORZ    3 5 5  10  206.68 26.0     
  7  12 GUZ       TOMASZ     3 5 5  10  200.58 21.7     
  8  10 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5  10  197.14 14.4     
  9  7 BIRNA      PIOTR      3 5 4  9  186.41 18.2     
  10  14 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 3 5  8  166.31 11.6     
  11  1 GRABAN     RYSZARD     3 5 3  8  158.72 24.0     
  12  17 BURCZYK     HENRYK     3 1 5  6  132.47 18.1     
  13  9 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3 5 1  6  112.35 11.9     
  14  11 DAMPS      ZBIGNIEW    3 5 0  5   89.84 18.6     
  15  13 PRABUCKI    WALDEMAR    3 3 1  4   75.18  7.0     
  16  15 GUZ       KAZIMIERZ    3 2 1  3   52.51  3.9     
  17  16 GRDEŃ      ARTUR      3 1 1  2   39.60  2.8     
  18  18 MIKULSKI    ALFONS     3 0 0  0   0.00  0.0     

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 26.08.18 POŁCZYN ZDRÓJ              
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  41  5  21  124.60   
       2 BURCZYK     HENRYK     3  46  5  17  121.38   
       3 PORA      JAROSŁAW    3  73  5  18  121.17   
       4 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  65  5  10  117.96   
       5 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  44  5  16  116.40   
       6 KACZYŃSKI    MARIAN     3  34  5  10  113.62   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  24  5   5  113.31   
       8 GRABAN     RYSZARD     3  47  5   6  111.77   
       9 GUZ       TOMASZ     3  34  5   6  111.19   
       10 SZRAMKA     GRZEGORZ    3  17  5   5  109.93   
       11 DOERING     KAZIMIERZ    3  36  5   6  106.58   
       12 BIRNA      PIOTR      3  39  4   4  92.57   
       13 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3  26  1   1  21.73   
       14 PRABUCKI    WALDEMAR    3  22  1   1  21.14   
       15 GRDEŃ      ARTUR      3  29  1   1  21.10   
       16 GUZ       KAZIMIERZ    3  32  1   1  20.08   
       17 DAMPS      ZBIGNIEW    3  15  0   0   0.00   
       18 MIKULSKI    ALFONS     3  16  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5  10  221.37 47.8     
  2  3 PORA      JAROSŁAW    3 5 5  10  218.16 25.0     
  3  1 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5  10  216.62 17.9     
  4  4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5  10  213.24 34.7     
  5  2 GRABAN     RYSZARD     3 5 5  10  209.75 24.0     
  6  7 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5  10  209.15 31.1     
  7  6 SZRAMKA     GRZEGORZ    3 5 5  10  206.68 26.0     
  8  12 GUZ       TOMASZ     3 5 5  10  200.58 21.7     
  9  10 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5  10  197.14 14.4     
  10  13 BURCZYK     HENRYK     3 4 5  9  187.92 18.1     
  11  8 BIRNA      PIOTR      3 5 4  9  186.41 18.2     
  12  15 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 3 5  8  166.31 11.6     
  13  9 KOZŁOWSKI    RYSZARD     3 5 1  6  112.35 11.9     
  14  11 DAMPS      ZBIGNIEW    3 5 0  5   89.84 18.6     
  15  14 PRABUCKI    WALDEMAR    3 3 1  4   75.18  7.0     
  16  16 GUZ       KAZIMIERZ    3 2 1  3   52.51  3.9     
  17  17 GRDEŃ      ARTUR      3 1 1  2   39.60  2.8     
  18  18 MIKULSKI    ALFONS     3 0 0  0   0.00  0.0