- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 13, z dnia 22.07.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  52  5  14  195.92   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  43  5  15  192.91   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  70  5  11  183.99   
       4 BIRNA      PIOTR      3  27  5   8  182.19   
       5 GRDEŃ      ARTUR      3  20  3   3  106.26   
       6 GUZ       TOMASZ     3  26  2   2  76.08   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  16  0   1   0.00   
       8 DOERING     KAZIMIERZ    3   5  0   0   0.00   
       9 PRABUCKI    ZENON      3  10  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                            
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                            
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                            
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                            
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2943.07 29.5                            
  2  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2935.49 31.8                            
  3  3 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2866.74 27.2                            
  4  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2860.70 26.7                            
  5  5 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2  62  2722.48 19.6                            
  6  6 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3  59  2439.12 19.3                            
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 0 0  52  2070.25 15.1                            
  8  8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 0 0 --  47  1888.67 28.3                            
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4 2 2 0 -- 0 1 0 0  27  829.80 10.8                            
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2 0 0 1 0 0  19  583.46  7.1                            
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1 1 0 3 3 1 -- -- --  14  550.44  4.6                            
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- -- -- -- -- -- --  6  139.96  6.4                            
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- --  4   76.59  2.1                            

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 13, z dnia 22.07.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  52  5  14  195.92   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  43  5  15  194.72   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  70  5  11  186.71   
       4 BIRNA      PIOTR      3  27  5   8  182.19   
       5 GRDEŃ      ARTUR      3  20  3   3  106.26   
       6 GUZ       TOMASZ     3  26  2   2  76.08   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  16  1   1  32.75   
       8 DOERING     KAZIMIERZ    3   5  0   0   0.00   
       9 PRABUCKI    ZENON      3  10  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                            
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                            
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│13│konk.│punkty │Wkł.%│                            
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                            
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2949.19 29.5                            
  2  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2943.63 31.8                            
  3  3 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2888.56 27.2                            
  4  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  65  2866.84 26.7                            
  5  5 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2  62  2732.53 19.6                            
  6  6 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3  60  2513.28 19.3                            
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 0 1  53  2120.20 15.1                            
  8  8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 --  48  1948.67 28.3                            
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5 4 3 1 -- 0 1 0 0  34  1112.94 10.8                            
  10  10 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2 1 0 5 3 1 -- -- --  19  741.41  4.6                            
  11  11 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2 0 0 1 0 0  19  583.46  7.1                            
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- -- -- -- -- -- --  6  139.96  6.4                            
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0 0 0 -- 0 -- -- -- --  5   93.57  2.1                            

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
            Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,                                             
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0 10  382.760 3559.735                                    
    2 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  9       G 0 10  685.050 3884.475                                    
    3 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  25       G 0 10  883.020 3775.325                                    
    4 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1 10  937.310 3657.229                                    
    5 KACZYŃSKI    MARIAN     3  17       G 1 10  972.800 3986.224                                    
    6 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  10       G 0  9  540.050 3375.013                                    
    7 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  36       G 1  9  614.200 3064.433                                    
    8 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  6       G 1  9  713.000 3135.468                                    
    9 BIRNA      PIOTR     3  1       G 1  8  528.620 3415.880                                    
    10 BIRNA      PIOTR     3  10       G 0  8  649.710 3518.579                                    
    11 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  8  680.810 2448.936                                    
    12 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  27       G 0  8  732.390 3483.042                                    
    13 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  21       G 0  8  863.860 3067.734                                    
    14 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  48       G 0  8  920.480 3269.917                                    
    15 GUZ       TOMASZ     3  21       G 1  8  1076.770 3747.986                                    
    16 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  11       G 0  7  358.850 2252.043                                    
    17 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  26       G 0  7  458.080 3175.763                                    
    18 GRDEŃ      ARTUR     3  22       G 0  7  579.690 2891.059                                    
    19 KACZYŃSKI    MARIAN     3  18       G 1  7  585.090 2830.933                                    
    20 KACZYŃSKI    MARIAN     3  40       G 1  7  727.000 3174.680                                    
    21 KACZYŃSKI    MARIAN     3  2       G 1  7  782.110 3256.644                                    
    22 KACZYŃSKI    MARIAN     3  66        0  7  789.300 2628.795                                    
    23 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23       G 0  7  849.610 2243.929                                    
    24 BIRNA      PIOTR     3  8       G 0  6  221.860 3107.626