- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 12, z dnia 15.07.18 S™GEL                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  29  5   9  393.76   
       2 BIRNA      PIOTR      3  15  5   6  373.86   
       3 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23  5   8  370.73   
       4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  50  5   9  369.18   
       5 GUZ       TOMASZ     3  29  5   7  363.71   
       6 GRDEŃ      ARTUR      3  26  3   3  213.07   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  23  0   0   0.00   
       8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3   1  0   0   0.00   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3   6  0   0   0.00   
       10 PRABUCKI    ZENON      3   5  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                              
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                              
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                              
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                              
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2750.16 29.0                              
  2  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2739.57 32.2                              
  3  3 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2682.75 28.5                              
  4  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2678.51 26.5                              
  5  5 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2646.40 20.1                              
  6  6 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3  56  2332.86 19.5                              
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 0  52  2070.25 15.4                              
  8  8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 0 0  47  1888.67 28.3                              
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4 2 2 0 -- 0 1 0  27  829.80 10.9                              
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2 0 0 1 0  19  583.46  7.4                              
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1 1 0 3 3 1 -- --  14  550.44  4.6                              
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- -- -- -- -- --  6  139.96  6.4                              
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0 0 0 -- 0 -- -- --  4   76.59  2.1                              

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 12, z dnia 15.07.18 S™GEL                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  29  5   9  393.76   
       2 BIRNA      PIOTR      3  15  5   6  373.86   
       3 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23  5   8  370.73   
       4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  50  5   9  369.18   
       5 GUZ       TOMASZ     3  29  5   7  363.71   
       6 GRDEŃ      ARTUR      3  26  3   3  213.07   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  23  0   0   0.00   
       8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3   1  0   0   0.00   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3   6  0   0   0.00   
       10 PRABUCKI    ZENON      3   5  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                              
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                              
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│11│12│konk.│punkty │Wkł.%│                              
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                              
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2754.47 29.0                              
  2  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2747.71 32.2                              
  3  3 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2701.85 28.5                              
  4  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2684.65 26.5                              
  5  5 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  60  2656.45 20.1                              
  6  6 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3  57  2407.02 19.5                              
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 0  52  2087.45 15.4                              
  8  8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0  48  1948.67 28.3                              
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5 4 3 1 -- 0 1 0  34  1112.94 10.9                              
  10  10 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2 1 0 5 3 1 -- --  19  741.41  4.6                              
  11  11 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2 0 0 1 0  19  583.46  7.4                              
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- -- -- -- -- --  6  139.96  6.4                              
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0 0 0 -- 0 -- -- --  5   93.57  2.1                              

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
             Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,                                              
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1 10  937.310 3657.229                                    
    2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  9  379.040 3265.392                                    
    3 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  9       G 0  9  651.590 3577.196                                    
    4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  17       G 1  9  838.970 3679.100                                    
    5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  25       G 0  9  845.850 3480.982                                    
    6 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  10       G 0  8  532.620 3067.734                                    
    7 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  36       G 1  8  573.310 2770.090                                    
    8 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  6       G 1  8  634.930 2841.125                                    
    9 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  8  680.810 2448.936                                    
    10 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  27       G 0  8  732.390 3483.042                                    
    11 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  21       G 0  8  863.860 3067.734                                    
    12 GUZ       TOMASZ     3  21       G 1  8  1076.770 3747.986                                    
    13 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  11       G 0  7  358.850 2252.043                                    
    14 BIRNA      PIOTR     3  1       G 1  7  368.770 3114.243                                    
    15 BIRNA      PIOTR     3  10       G 0  7  452.680 3216.942                                    
    16 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  26       G 0  7  458.080 3175.763                                    
    17 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  48       G 0  7  779.220 2962.638                                    
    18 KACZYŃSKI    MARIAN     3  2       G 1  7  782.110 3256.644                                    
    19 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23       G 0  7  849.610 2243.929                                    
    20 KACZYŃSKI    MARIAN     3  36       G 0  6  342.040 2228.618