- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 10, z dnia 01.07.18 S™GEL                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  31  5   7  384.61   
       2 BIRNA      PIOTR      3  16  5   5  383.39   
       3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  22  5   8  370.17   
       4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  42  5  11  365.23   
       5 GUZ       TOMASZ     3  33  5   9  357.84   
       6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  26  4   4  311.07   
       7 GRDEŃ      ARTUR      3  28  4   5  276.31   
       8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  15  3   3  211.08   
       9 BURCZYK     HENRYK     3  34  1   1  65.85   
       10 DOERING     KAZIMIERZ    3  12  0   0   0.00   
       11 PRABUCKI    ZENON      3   6  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                 
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                 
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                 
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2192.84 29.3                                 
  2  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2153.58 31.1                                 
  3  5 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2120.06 26.2                                 
  4  3 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2118.16 31.2                                 
  5  4 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2098.46 19.6                                 
  6  7 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4  48  1940.50 19.7                                 
  7  6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3  47  1888.67 28.4                                 
  8  8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4  47  1881.90 16.0                                 
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4 2 2 0 -- 0  26  792.27 12.0                                 
  10  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1 1 0 3 3 1  14  550.44  4.6                                 
  11  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2 0 0  18  549.46  7.7                                 
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- -- -- --  6  139.96  6.4                                 
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0 0 0 -- 0 --  4   76.59  2.1                                 

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 10, z dnia 01.07.18 S™GEL                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  31  5   7  384.61   
       2 BIRNA      PIOTR      3  16  5   5  383.39   
       3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  22  5   8  376.93   
       4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  42  5  11  368.31   
       5 GUZ       TOMASZ     3  33  5   9  357.84   
       6 GRDEŃ      ARTUR      3  28  5   5  344.00   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  26  4   4  311.07   
       8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  15  3   3  211.08   
       9 BURCZYK     HENRYK     3  34  1   1  65.85   
       10 DOERING     KAZIMIERZ    3  12  0   0   0.00   
       11 PRABUCKI    ZENON      3   6  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                 
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                 
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10│konk.│punkty │Wkł.%│                                 
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                 
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2193.97 29.3                                 
  2  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2161.72 31.1                                 
  3  3 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2137.26 31.2                                 
  4  5 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2126.20 26.2                                 
  5  4 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  50  2104.75 19.6                                 
  6  7 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5  49  2014.66 19.7                                 
  7  6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3  48  1948.67 28.4                                 
  8  8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4  47  1899.10 16.0                                 
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5 4 3 1 -- 0  33  1075.41 12.0                                 
  10  10 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2 1 0 5 3 1  19  741.41  4.6                                 
  11  11 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2 0 0  18  549.46  7.7                                 
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- -- -- --  6  139.96  6.4                                 
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0 0 0 -- 0 --  5   93.57  2.1                                 

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
              Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,                                                
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  25       G 0  9  845.850 3480.982                                    
    2 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1  9  849.590 3355.536                                    
    3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  8  680.810 2448.936                                    
    4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  21       G 0  8  863.860 3067.734                                    
    5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  7  155.550 2252.043                                    
    6 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  11       G 0  7  358.850 2252.043                                    
    7 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  10       G 0  7  520.920 2760.455                                    
    8 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  9       G 0  7  603.920 2536.889                                    
    9 KACZYŃSKI    MARIAN     3  17       G 1  7  646.370 2639.141                                    
    10 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  27       G 0  7  700.230 3175.763                                    
    11 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23       G 0  7  849.610 2243.929                                    
    12 GUZ       TOMASZ     3  21       G 1  7  927.010 3019.945                                    
    13 BIRNA      PIOTR     3  1       G 1  6  330.120 2387.354