- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 8, z dnia 17.06.18 BAD OLDESLOE               
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  38  5  15  297.15   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  29  5  14  289.20   
       3 GUZ       TOMASZ     3  42  5   9  286.50   
       4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  58  5  10  283.05   
       5 GRDEŃ      ARTUR      3  33  5   7  281.10   
       6 BIRNA      PIOTR      3  22  5   7  271.35   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  33  5   8  269.85   
       8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  39  3   3  154.50   
       9 BURCZYK     HENRYK     3  36  3   5  150.75   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  15  2   2  103.65   
       11 DOERING     KAZIMIERZ    3  59  0   1   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                    
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                    
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                    
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1515.85 29.5                                    
  2  3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1488.67 30.9                                    
  3  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1477.66 32.1                                    
  4  6 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1461.40 19.3                                    
  5  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1453.36 25.7                                    
  6  5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1448.57 30.3                                    
  7  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5  39  1393.46 19.1                                    
  8  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3  38  1292.20 16.3                                    
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4 2 2 0  26  792.27 12.4                                    
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2  18  549.46  8.4                                    
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1 1 0 3  10  323.32  4.4                                    
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- --  6  139.96  6.4                                    
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0 0 0 --  4   76.59  2.3                                    

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 8, z dnia 17.06.18 BAD OLDESLOE               
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  38  5  15  297.15   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  29  5  14  289.20   
       3 GUZ       TOMASZ     3  42  5   9  286.50   
       4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  58  5  10  283.95   
       5 GRDEŃ      ARTUR      3  33  5   7  281.10   
       6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  33  5   8  279.90   
       7 BIRNA      PIOTR      3  22  5   7  271.35   
       8 BURCZYK     HENRYK     3  36  5   5  256.50   
       9 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  39  3   3  154.50   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  15  2   2  103.65   
       11 DOERING     KAZIMIERZ    3  59  1   1  51.60   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                    
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                    
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │konk.│punkty │Wkł.%│                                    
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                    
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1516.98 29.5                                    
  2  3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1490.05 30.9                                    
  3  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1487.53 32.1                                    
  4  5 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1467.69 19.3                                    
  5  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1459.50 25.7                                    
  6  6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5 5  40  1459.40 30.3                                    
  7  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5 5  39  1399.05 19.1                                    
  8  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5 3  38  1309.40 16.3                                    
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5 4 3 1  33  1075.41 12.4                                    
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2 2  18  549.46  8.4                                    
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2 1 0 5  15  514.29  4.4                                    
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 -- --  6  139.96  6.4                                    
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0 0 0 --  5   93.57  2.3                                    

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,8,                                                 
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1  7  473.260 2103.205                                    
    2 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  7  506.900 1918.239                                    
    3 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  25       G 0  7  780.190 2243.929                                    
    4 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23       G 0  7  849.610 2243.929                                    
    5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  6  148.000 1533.037                                    
    6 GUZ       TOMASZ     3  43       G 0  6  415.490 1581.630                                    
    7 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  6       G 1  6  491.900 1827.776                                    
    8 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  36       G 1  6  505.550 1756.741                                    
    9 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  42       G 0  6  534.500 2099.064                                    
    10 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  9       G 0  6  600.150 1803.861                                    
    11 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  21       G 0  6  659.020 1803.861                                    
    12 KACZYŃSKI    MARIAN     3  39       G 0  5  159.060 1303.991