- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 7, z dnia 10.06.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  49  5  20  195.06   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  56  5  10  194.44   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  62  5  19  192.08   
       4 GRDEŃ      ARTUR      3  39  5   7  188.63   
       5 BIRNA      PIOTR      3  40  5  10  188.15   
       6 GUZ       TOMASZ     3  64  5  13  186.27   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  31  5  11  185.41   
       8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  59  5   8  179.84   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  25  2   3  70.83   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  23  2   2  70.20   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  36  0   0   0.00   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  28  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │konk.│punkty │Wkł.%│                                     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                     
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5  35  1226.65 28.1                                     
  2  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5  35  1194.61 34.5                                     
  3  3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5  35  1191.52 30.1                                     
  4  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5  35  1182.01 25.3                                     
  5  5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5  35  1178.72 30.9                                     
  6  6 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5  35  1174.90 19.1                                     
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5  35  1137.70 17.1                                     
  8  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5  34  1112.36 18.8                                     
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4 2 2  26  792.27 14.1                                     
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2  16  445.81  8.0                                     
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1 1 0  7  172.57  3.3                                     
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 --  6  139.96  6.4                                     
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0 0 0  4   76.59  2.3                                     

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 7, z dnia 10.06.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  49  5  20  195.06   
       2 KACZYŃSKI    MARIAN     3  62  5  19  194.98   
       3 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  56  5  10  194.75   
       4 BIRNA      PIOTR      3  40  5  10  191.29   
       5 GUZ       TOMASZ     3  64  5  13  188.85   
       6 GRDEŃ      ARTUR      3  39  5   7  188.63   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  31  5  11  186.19   
       8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  59  5   8  181.49   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  25  3   3  110.59   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  23  2   2  70.20   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  36  0   0   0.00   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  28  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │konk.│punkty │Wkł.%│                                     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                     
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5 5  35  1227.78 28.1                                     
  2  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5 5  35  1203.58 34.5                                     
  3  3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5 5  35  1192.90 30.1                                     
  4  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5 5  35  1188.15 25.3                                     
  5  6 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5 5  35  1181.19 19.1                                     
  6  5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5 5  35  1179.50 30.9                                     
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5 5  35  1154.90 17.1                                     
  8  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5 5  34  1117.95 18.8                                     
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5 4 3  32  1023.81 14.1                                     
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5 2  16  445.81  8.0                                     
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2 1 0  10  257.79  3.3                                     
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0 --  6  139.96  6.4                                     
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0 0 0  5   93.57  2.3                                     

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,7,                                                 
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  7  506.900 1918.239                                    
    2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  6  148.000 1533.037                                    
    3 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1  6  399.000 1577.868                                    
    4 GUZ       TOMASZ     3  43       G 0  6  415.490 1581.630                                    
    5 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  9       G 0  6  600.150 1803.861                                    
    6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  21       G 0  6  659.020 1803.861                                    
    7 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  25       G 0  6  683.660 1725.882                                    
    8 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23       G 0  6  688.720 1725.882                                    
    9 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  11       G 0  5  280.050 1014.990