- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 6, z dnia 03.06.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  49  5  14  198.11   
       2 GRDEŃ      ARTUR      3  37  5   9  191.92   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  61  5  13  191.06   
       4 GUZ       TOMASZ     3  62  5  15  190.91   
       5 BIRNA      PIOTR      3  35  5   8  188.63   
       6 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  46  5  11  183.15   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  30  5  11  180.78   
       8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  53  5  12  178.20   
       9 PRABUCKI    ZENON      3  23  5   5  176.86   
       10 DOERING     KAZIMIERZ    3  48  2   4  71.29   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  34  1   1  33.80   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  27  0   0   0.00   
       13 DAMPS      ZBIGNIEW    3  10  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]                                                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                       
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                       
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │konk.│punkty │Wkł.%│                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                       
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5  30  1032.21 29.8                                       
  2  4 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5  30  1002.53 35.4                                       
  3  2 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5  30  996.46 28.4                                       
  4  5 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5  30  993.86 25.4                                       
  5  3 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5  30  993.31 30.4                                       
  6  6 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5  30  988.63 18.9                                       
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5  30  957.86 17.6                                       
  8  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5  29  923.73 19.0                                       
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4 2  24  721.44 14.2                                       
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5  14  375.61  8.0                                       
  11  12 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1 1  7  172.57  3.7                                       
  12  11 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0  6  139.96  6.4                                       
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0 0  4   76.59  2.6                                       

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 6, z dnia 03.06.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  49  5  14  198.58   
       2 GRDEŃ      ARTUR      3  37  5   9  193.48   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  61  5  13  191.06   
       4 GUZ       TOMASZ     3  62  5  15  190.91   
       5 BIRNA      PIOTR      3  35  5   8  190.59   
       6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  53  5  12  184.63   
       7 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  46  5  11  183.30   
       8 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  30  5  11  180.78   
       9 PRABUCKI    ZENON      3  23  5   5  176.86   
       10 DOERING     KAZIMIERZ    3  48  4   4  142.35   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  34  1   1  33.80   
       12 DAMPS      ZBIGNIEW    3  10  0   0   0.00   
       13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  27  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                                                         
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.                                                     
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                         
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]                                               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐                                       
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│                                       
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │6 │konk.│punkty │Wkł.%│                                       
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘                                       
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5 5  30  1033.03 29.8                                       
  2  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5 5  30  1008.60 35.4                                       
  3  3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5 5  30  997.84 28.4                                       
  4  5 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5 5  30  996.86 25.4                                       
  5  4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5 5  30  993.31 30.4                                       
  6  6 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5 5  30  992.34 18.9                                       
  7  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5 5  30  973.41 17.6                                       
  8  9 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5 5  29  929.32 19.0                                       
  9  8 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5 4  29  913.22 14.2                                       
  10  11 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1 5  14  375.61  8.0                                       
  11  10 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2 1  10  257.79  3.7                                       
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0 0  6  139.96  6.4                                       
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0 0  5   93.57  2.6                                       

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                 Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,6,                                                  
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  6  456.120 1611.115                                    
    2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  5  138.230 1238.694                                    
    3 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1  5  287.670 1276.175                                    
    4 GUZ       TOMASZ     3  43       G 0  5  308.070 1279.499                                    
    5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  6       G 1  5  335.960 1309.729                                    
    6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  21       G 0  5  479.330 1496.582                                    
    7 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  36       G 1  5  495.650 1238.694                                    
    8 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  23       G 0  5  571.530 1431.539                                    
    9 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  9       G 0  5  598.200 1496.582                                    
    10 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  25       G 0  5  599.680 1431.539                                    
    11 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  39       G 0  4  218.620  773.995