- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 27.05.18 BAD OLDESLOE               
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]             
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  45  5  16  295.23   
       2 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  57  5  18  291.87   
       3 DYBICH     JANUSZ     2  32  5   8  291.50   
       4 FIERKA     PIOTR      2  30  5  12  286.73   
       5 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  59  5  17  281.86   
       6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  32  5   7  271.61   
       7 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  23  4   4  219.00   
       8 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  40  4   5  213.23   
       9 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  20  4   4  211.23   
       10 WACHOWSKI    ROMAN      2  32  2   2  105.49   
       11 BĄBER      WALDEMAR    2  14  2   2  101.62   
       12 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  30  1   1  58.75   
       13 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  41  0   1   0.00   
       14 KOLASKA     ANDRZEJ     2   8  0   0   0.00   
       15 SZYCA      JÓZEF      2   9  0   0   0.00   
       16 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  11  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  827.60 38.2
  2  3 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5 5  25  811.93 29.8
  3  4 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  809.07 21.3
  4  5 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5 5 5 5  25  787.19 31.5
  5  2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5 5 5 4  24  742.78 27.6
  6  11 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 2 1 5 5  18  621.23 14.4
  7  13 FIERKA     PIOTR      2 1 2 3 5 5  16  591.35 11.4
  8  6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5 1  21  567.49 18.4
  9  7 BĄBER      WALDEMAR    2 5 5 5 4 2  21  558.30 19.7
  10  14 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3 1 4 4  14  473.16 11.7
  11  8 SUROWIECKI   MAREK      2 5 0 5 5 --  15  404.39 11.1
  12  9 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 3 2 5 5 0  15  389.94  7.6
  13  10 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5 5 -- --  15  345.04 54.1
  14  12 SZYCA      JÓZEF      2 4 5 4 2 0  15  332.65 10.3
  15  15 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 4 0 0 1 4  9  316.13  3.5
  16  17 WACHOWSKI    ROMAN      2 2 0 0 1 2  5  173.78  2.5
  17  16 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1 -- 0 0  4   70.49  5.9
  18  18 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1 1 -- --  3   58.31  5.3
  19  19 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0 0 0 --  1   16.53  0.8
  20  20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0 0 0 0  0   0.00  0.0

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 27.05.18 BAD OLDESLOE               
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  45  5  16  295.23   
       2 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  57  5  18  291.87   
       3 DYBICH     JANUSZ     2  32  5   8  291.50   
       4 FIERKA     PIOTR      2  30  5  12  286.73   
       5 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  59  5  17  281.86   
       6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  32  5   7  271.61   
       7 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  40  5   5  267.85   
       8 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  23  4   4  219.00   
       9 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  20  4   4  211.23   
       10 WACHOWSKI    ROMAN      2  32  2   2  105.49   
       11 BĄBER      WALDEMAR    2  14  2   2  101.62   
       12 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  30  1   1  58.75   
       13 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  41  1   1  49.50   
       14 SZYCA      JÓZEF      2   9  0   0   0.00   
       15 KOLASKA     ANDRZEJ     2   8  0   0   0.00   
       16 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  11  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  833.98 38.2
  2  3 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5 5  25  814.59 29.8
  3  4 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5 5  25  813.04 21.3
  4  2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5 5 5 5  25  804.00 27.6
  5  5 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5 5 5 5  25  787.59 31.5
  6  12 FIERKA     PIOTR      2 2 2 4 5 5  18  637.98 11.4
  7  11 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 3 1 5 5  19  637.49 14.4
  8  6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5 1  21  568.78 18.4
  9  8 BĄBER      WALDEMAR    2 5 5 5 4 2  21  558.30 19.7
  10  7 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 4 5 5 5 1  20  519.03  7.6
  11  14 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3 1 4 4  14  473.16 11.7
  12  9 SUROWIECKI   MAREK      2 5 1 5 5 --  16  429.22 11.1
  13  10 SZYCA      JÓZEF      2 5 5 5 3 0  18  415.71 10.3
  14  15 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 0 0 2 4  11  370.27  3.5
  15  13 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5 5 -- --  15  347.97 54.1
  16  16 WACHOWSKI    ROMAN      2 3 0 0 1 2  6  191.55  2.5
  17  17 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1 -- 0 0  4   70.49  5.9
  18  18 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1 1 -- --  3   58.31  5.3
  19  19 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0 0 0 --  1   16.53  0.8
  20  20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0 0 0 0  0   0.00  0.0

 
                                                                                
            Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [6]                                             
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                 Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,                                                  
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  20       G 1  5  201.400 1347.438                                    
    2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  16       G 0  5  265.800 1356.083                                    
    3 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  32       G 1  5  452.510 1347.438                                    
    4 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  8       G 0  5  516.440 1347.438                                    
    5 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  19       G 0  5  529.580 1347.438                                    
    6 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  15       G 1  5  566.840 1348.787                                    
    7 DYBICH     JANUSZ     2  17       G 0  5  592.680 1398.490                                    
    8 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  54       G 1  5  661.920 1348.787                                    
    9 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  15       G 0  4  132.780 1223.938