- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 27.05.18 BAD OLDESLOE               
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  39  5  15  293.11   
       2 GUZ       TOMASZ     3  52  5  13  292.21   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  47  5  24  291.06   
       4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  45  5  14  288.52   
       5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  41  5   6  284.82   
       6 BIRNA      PIOTR      3  32  5   5  275.23   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  45  5   5  271.40   
       8 GRDEŃ      ARTUR      3  32  5   5  265.92   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  29  4   5  211.53   
       10 BURCZYK     HENRYK     3  65  1   2  49.40   
       11 PRABUCKI    ZENON      3  15  1   1  48.26   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  18  0   0   0.00   
       13 DAMPS      ZBIGNIEW    3  11  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]           
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5  25  834.10 30.0
  2  4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5  25  813.31 29.2
  3  3 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5  25  812.53 29.6
  4  5 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5  25  811.47 39.0
  5  2 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5  25  805.23 25.7
  6  7 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5  25  797.72 17.9
  7  6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5  25  779.66 16.8
  8  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5  24  731.81 17.9
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4 4  22  650.15 15.2
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1  9  198.75  5.9
  11  11 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0  6  139.96  7.1
  12  12 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0 1  6  138.77  3.8
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0 0  4   76.59  3.0

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 5, z dnia 27.05.18 BAD OLDESLOE               
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  39  5  15  293.11   
       2 GUZ       TOMASZ     3  52  5  13  292.21   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  47  5  24  291.06   
       4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  45  5  14  288.52   
       5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  41  5   6  284.82   
       6 BIRNA      PIOTR      3  32  5   5  275.23   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  45  5   5  271.40   
       8 GRDEŃ      ARTUR      3  32  5   5  265.92   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  29  5   5  262.98   
       10 BURCZYK     HENRYK     3  65  2   2  99.19   
       11 PRABUCKI    ZENON      3  15  1   1  48.26   
       12 DAMPS      ZBIGNIEW    3  11  0   0   0.00   
       13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  18  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │5 │konk.│punkty │Wkł.%│
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5 5  25  834.45 30.0
  2  4 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5 5  25  817.54 39.0
  3  5 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5 5  25  814.54 29.2
  4  3 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5 5  25  812.53 29.6
  5  2 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5 5  25  806.27 25.7
  6  7 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5 5  25  801.43 17.9
  7  6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5 5  25  788.78 16.8
  8  8 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5 5  25  770.87 15.2
  9  9 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4 5  24  735.84 17.9
  10  12 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0 2  9  223.99  3.8
  11  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0 1  9  198.75  5.9
  12  11 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2 0  6  139.96  7.1
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0 0  5   93.57  3.0

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                 Wyniki z lotow: 1,2,3,4,5,                                                  
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  5  138.230 1238.694                                    
    2 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1  5  287.670 1276.175                                    
    3 GUZ       TOMASZ     3  43       G 0  5  308.070 1279.499                                    
    4 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  5  446.410 1303.991                                    
    5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  39       G 0  4  218.620  773.995