- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 20.05.18 ANKLAM                  
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]             
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  99  5  30  195.42   
       2 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  99  5  31  194.97   
       3 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  95  5  43  194.82   
       4 DYBICH     JANUSZ     2  48  5  21  194.57   
       5 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  49  5  17  194.37   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  51  5  16  191.52   
       7 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  59  5   8  186.41   
       8 FIERKA     PIOTR      2  50  5   6  175.44   
       9 SUROWIECKI   MAREK      2  59  5   7  175.27   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  66  5   7  171.90   
       11 BĄBER      WALDEMAR    2  28  4   4  146.04   
       12 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  23  4   4  145.93   
       13 SZYCA      JÓZEF      2  54  2   3  73.00   
       14 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  75  1   2  35.38   
       15 WACHOWSKI    ROMAN      2  53  1   1  32.76   
       16 KOLASKA     ANDRZEJ     2  22  0   0   0.00   
       17 NESTEROWICZ   JAN       2  28  0   0   0.00   
       18 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  42  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  2 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  532.37 38.5  
  2  3 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5 5 5  20  529.55 28.9  
  3  4 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5  20  520.43 30.6  
  4  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  517.20 19.7  
  5  6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5 5 5  20  515.58 33.0  
  6  7 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5  20  508.74 20.6  
  7  8 BĄBER      WALDEMAR    2 5 5 5 4  19  456.68 20.4  
  8  10 SUROWIECKI   MAREK      2 5 0 5 5  15  404.39 11.1  
  9  11 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 3 2 5 5  15  389.94  8.3  
  10  1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5 5 --  15  345.04 54.1  
  11  12 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 2 1 5  13  339.37 10.4  
  12  9 SZYCA      JÓZEF      2 4 5 4 2  15  332.65 10.6  
  13  13 FIERKA     PIOTR      2 1 2 3 5  11  304.62  7.1  
  14  14 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3 1 4  10  254.16 10.3  
  15  16 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 4 0 0 1  5  104.90  2.4  
  16  15 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1 -- 0  4   70.49  6.7  
  17  18 WACHOWSKI    ROMAN      2 2 0 0 1  3   68.29  1.9  
  18  17 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1 1 --  3   58.31  5.3  
  19  19 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0 0 0  1   16.53  0.8  
  20  20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0 0 0  0   0.00  0.0  

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 20.05.18 ANKLAM                  
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  95  5  43  199.08   
       2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  99  5  30  197.80   
       3 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  99  5  31  196.26   
       4 DYBICH     JANUSZ     2  48  5  21  195.70   
       5 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  49  5  17  194.37   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  51  5  16  191.52   
       7 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  59  5   8  186.41   
       8 SUROWIECKI   MAREK      2  59  5   7  179.09   
       9 FIERKA     PIOTR      2  50  5   6  175.44   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  66  5   7  173.63   
       11 BĄBER      WALDEMAR    2  28  4   4  146.04   
       12 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  23  4   4  145.93   
       13 SZYCA      JÓZEF      2  54  3   3  106.61   
       14 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  75  2   2  72.41   
       15 WACHOWSKI    ROMAN      2  53  1   1  32.76   
       16 KOLASKA     ANDRZEJ     2  22  0   0   0.00   
       17 NESTEROWICZ   JAN       2  28  0   0   0.00   
       18 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  42  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  2 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  538.75 38.5  
  2  3 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5 5 5  20  536.15 28.9  
  3  4 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5 5  20  523.09 30.6  
  4  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5 5  20  521.17 19.7  
  5  6 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5 5 5  20  515.98 33.0  
  6  7 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5 5  20  510.03 20.6  
  7  10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 4 5 5 5  19  469.53  8.3  
  8  8 BĄBER      WALDEMAR    2 5 5 5 4  19  456.68 20.4  
  9  11 SUROWIECKI   MAREK      2 5 1 5 5  16  429.22 11.1  
  10  9 SZYCA      JÓZEF      2 5 5 5 3  18  415.71 10.6  
  11  13 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 3 1 5  14  355.63 10.4  
  12  12 FIERKA     PIOTR      2 2 2 4 5  13  351.25  7.1  
  13  1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5 5 --  15  347.97 54.1  
  14  14 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3 1 4  10  254.16 10.3  
  15  15 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 0 0 2  7  159.04  2.4  
  16  18 WACHOWSKI    ROMAN      2 3 0 0 1  4   86.06  1.9  
  17  16 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1 -- 0  4   70.49  6.7  
  18  17 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1 1 --  3   58.31  5.3  
  19  19 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0 0 0  1   16.53  0.8  
  20  20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0 0 0  0   0.00  0.0  

 
                                                                                
            Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [6]                                             
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                   
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  20       G 1  4  108.230  807.741                                    
    2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  16       G 0  4  224.390  815.173                                    
    3 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  92        1  4  300.600  807.741                                    
    4 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  32       G 1  4  348.990  807.741                                    
    5 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  89        1  4  359.800  807.741                                    
    6 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  18       G 0  4  364.500  808.828                                    
    7 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  19       G 0  4  386.720  807.741                                    
    8 DYBICH     JANUSZ     2  17       G 0  4  395.990  848.785                                    
    9 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  15       G 1  4  467.460  808.828                                    
    10 MYKOWSKI    TADEUSZ    2  54       G 1  4  477.650  808.828                                    
    11 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  8       G 0  4  491.600  807.741                                    
    12 PIETRAS     KRZYSZTOF   2 113       G 0  3   31.400  483.963