- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 20.05.18 ANKLAM                  
      Sekcja NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 3]              
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BARTOŁD     ADAM      1  71  5  25  196.49   
       2 KOCHAŃSKI    ANDRZEJ     1  49  5  12  196.21   
       3 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  81  5  25  196.12   
       4 WOŹNIAK     JANUSZ     1  94  5  47  194.14   
       5 PIÓR      ZYGMUNT     1  43  5  15  194.08   
       6 RÓŻYŃSKI    JERZY      1  52  5  22  191.69   
       7 ARMATOWSKI   GRZEGORZ    1  48  5  10  191.63   
       8 GUS       MARCIN     1  46  5  10  191.29   
       9 KANTAK     BOGUMIŁ     1  47  5  18  191.02   
       10 LIEC      JAN       1  56  5   9  187.24   
       11 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON    1  57  5  12  184.52   
       12 KREZYMON    JÓZEF      1  34  5   5  180.91   
       13 GNIEWKOWSKI   STANISŁAW    1  45  4   5  142.94   
       14 MGŁOSIEK    ZDZISŁAW    1  17  4   4  141.65   
       15 GZELA      ANDRZEJ     1  22  4   4  140.70   
       16 KRAUZE     STANISŁAW    1  33  4   4  134.31   
       17 BUJAK      SŁAWOMIR    1  40  3   3  107.03   
       18 GÓRSKI     JAN       1  13  2   2  73.58   
       19 ŻYGOWSKI    ZDZISŁAW    1  13  2   2  70.23   
       20 DYGULSKI    TADEUSZ     1  49  2   3  68.82   
       21 PATOCKI     BENEDYKT    1  55  2   2  68.12   
       22 ŚMIGIERSKI   ZYGMUNT     1  74  2  12  68.10   
       23 GOŹDZIELEWSKI  STEFAN     1  37  2   2  65.41   
       24 ARMATOWSKI   DARIUSZ     1  31  2   2  65.40   
       25 MAZELLA     JAN       1  44  2   4  65.31   
       26 ROGOWSKI    STEFAN     1  21  1   1  38.38   
       27 JELIŃSKI    ADAM      1  34  1   1  34.41   
       28 RYDZEWSKI    LESZEK     1  42  1   1  33.47   
       29 SZAMBOWSKI   JANUSZ     1  12  1   1  33.40   
       30 GRABOWSKI    STANISŁAW    1  22  0   0   0.00   
       31 KORDECKI    GRZEGORZ    1  21  0   0   0.00   
       32 MAKOWSKI    EDMUND     1  11  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja NOWE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 3]                   
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1 5 5 5 5  20  543.93 33.2  
  2  4 BARTOŁD     ADAM      1 5 5 5 5  20  536.81 36.5  
  3  2 PIÓR      ZYGMUNT     1 5 5 5 5  20  536.32 38.5  
  4  3 RÓŻYŃSKI    JERZY      1 5 5 5 5  20  532.64 34.8  
  5  5 KANTAK     BOGUMIŁ     1 5 5 5 5  20  525.13 29.1  
  6  7 WOŹNIAK     JANUSZ     1 5 5 5 5  20  523.42 34.2  
  7  9 KOCHAŃSKI    ANDRZEJ     1 5 5 5 5  20  520.03 22.7  
  8  8 GUS       MARCIN     1 5 5 5 5  20  516.26 20.4  
  9  11 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON    1 5 5 5 5  20  504.31 25.4  
  10  13 ARMATOWSKI   GRZEGORZ    1 5 5 5 5  20  504.05 15.9  
  11  6 MGŁOSIEK    ZDZISŁAW    1 5 5 5 4  19  471.14 29.8  
  12  15 LIEC      JAN       1 5 5 4 5  19  467.68 13.2  
  13  14 GNIEWKOWSKI   STANISŁAW    1 5 5 5 4  19  454.73 17.2  
  14  16 KREZYMON    JÓZEF      1 4 5 4 5  18  448.56 16.3  
  15  12 ŚMIGIERSKI   ZYGMUNT     1 5 5 5 2  17  386.64 19.9  
  16  18 KRAUZE     STANISŁAW    1 1 5 5 4  15  378.61 17.1  
  17  10 ROGOWSKI    STEFAN     1 5 5 5 1  16  358.70 14.5  
  18  20 BUJAK      SŁAWOMIR    1 2 5 3 3  13  320.62 10.0  
  19  17 GOŹDZIELEWSKI  STEFAN     1 5 3 4 2  14  319.67 13.6  
  20  25 GZELA      ANDRZEJ     1 -- 3 3 4  10  275.28 12.3  
  21  19 JELIŃSKI    ADAM      1 5 5 2 1  13  266.73 11.0  
  22  21 ŻYGOWSKI    ZDZISŁAW    1 5 1 2 2  10  228.92 16.7  
  23  22 ARMATOWSKI   DARIUSZ     1 3 0 4 2  9  222.43  6.9  
  24  23 DYGULSKI    TADEUSZ     1 5 -- 2 2  9  213.58 13.1  
  25  24 MAZELLA     JAN       1 5 1 1 2  9  205.22  8.2  
  26  26 PATOCKI     BENEDYKT    1 3 3 0 2  8  170.18  5.6  
  27  28 GÓRSKI     JAN       1 3 -- 1 2  6  158.19 10.5  
  28  29 SZAMBOWSKI   JANUSZ     1 -- 2 1 1  4   97.21  9.3  
  29  27 GRABOWSKI    STANISŁAW    1 4 -- 1 0  5   93.05  6.4  
  30  32 RYDZEWSKI    LESZEK     1 0 0 0 1  1   33.47  0.6  
  31  30 KORDECKI    GRZEGORZ    1 0 -- 0 0  0   0.00  0.0  
  32  31 MAKOWSKI    EDMUND     1 0 0 0 0  0   0.00  0.0  

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 20.05.18 ANKLAM                  
      Sekcja NOWE - 5 gołębi z całości na spisie [ 4]           
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  81  5  25  198.26   
       2 RÓŻYŃSKI    JERZY      1  52  5  22  197.53   
       3 BARTOŁD     ADAM      1  71  5  25  197.17   
       4 WOŹNIAK     JANUSZ     1  94  5  47  196.33   
       5 KOCHAŃSKI    ANDRZEJ     1  49  5  12  196.21   
       6 PIÓR      ZYGMUNT     1  43  5  15  194.08   
       7 ARMATOWSKI   GRZEGORZ    1  48  5  10  191.63   
       8 GUS       MARCIN     1  46  5  10  191.29   
       9 KANTAK     BOGUMIŁ     1  47  5  18  191.02   
       10 LIEC      JAN       1  56  5   9  187.24   
       11 ŚMIGIERSKI   ZYGMUNT     1  74  5  12  185.25   
       12 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON    1  57  5  12  184.52   
       13 KREZYMON    JÓZEF      1  34  5   5  180.91   
       14 GNIEWKOWSKI   STANISŁAW    1  45  5   5  175.46   
       15 MGŁOSIEK    ZDZISŁAW    1  17  4   4  141.65   
       16 GZELA      ANDRZEJ     1  22  4   4  140.70   
       17 MAZELLA     JAN       1  44  4   4  137.06   
       18 KRAUZE     STANISŁAW    1  33  4   4  134.31   
       19 BUJAK      SŁAWOMIR    1  40  3   3  107.03   
       20 DYGULSKI    TADEUSZ     1  49  3   3  103.11   
       21 GÓRSKI     JAN       1  13  2   2  73.58   
       22 ŻYGOWSKI    ZDZISŁAW    1  13  2   2  70.23   
       23 PATOCKI     BENEDYKT    1  55  2   2  68.12   
       24 GOŹDZIELEWSKI  STEFAN     1  37  2   2  65.41   
       25 ARMATOWSKI   DARIUSZ     1  31  2   2  65.40   
       26 ROGOWSKI    STEFAN     1  21  1   1  38.38   
       27 JELIŃSKI    ADAM      1  34  1   1  34.41   
       28 RYDZEWSKI    LESZEK     1  42  1   1  33.47   
       29 SZAMBOWSKI   JANUSZ     1  12  1   1  33.40   
       30 GRABOWSKI    STANISŁAW    1  22  0   0   0.00   
       31 KORDECKI    GRZEGORZ    1  21  0   0   0.00   
       32 MAKOWSKI    EDMUND     1  11  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja NOWE - 5 gołębi z całości na spisie [ 4]                
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1 5 5 5 5  20  546.71 33.2  
  2  2 RÓŻYŃSKI    JERZY      1 5 5 5 5  20  541.44 34.8  
  3  4 BARTOŁD     ADAM      1 5 5 5 5  20  538.08 36.5  
  4  3 PIÓR      ZYGMUNT     1 5 5 5 5  20  536.32 38.5  
  5  5 WOŹNIAK     JANUSZ     1 5 5 5 5  20  531.84 34.2  
  6  7 KANTAK     BOGUMIŁ     1 5 5 5 5  20  526.07 29.1  
  7  9 KOCHAŃSKI    ANDRZEJ     1 5 5 5 5  20  525.52 22.7  
  8  6 ŚMIGIERSKI   ZYGMUNT     1 5 5 5 5  20  520.70 19.9  
  9  10 GUS       MARCIN     1 5 5 5 5  20  516.26 20.4  
  10  11 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON    1 5 5 5 5  20  508.20 25.4  
  11  13 ARMATOWSKI   GRZEGORZ    1 5 5 5 5  20  507.05 15.9  
  12  14 GNIEWKOWSKI   STANISŁAW    1 5 5 5 5  20  487.61 17.2  
  13  16 LIEC      JAN       1 5 5 4 5  19  474.16 13.2  
  14  8 MGŁOSIEK    ZDZISŁAW    1 5 5 5 4  19  471.14 29.8  
  15  15 KREZYMON    JÓZEF      1 5 5 4 5  19  467.96 16.3  
  16  18 KRAUZE     STANISŁAW    1 1 5 5 4  15  378.61 17.1  
  17  12 ROGOWSKI    STEFAN     1 5 5 5 1  16  358.70 14.5  
  18  20 BUJAK      SŁAWOMIR    1 2 5 3 3  13  320.62 10.0  
  19  17 GOŹDZIELEWSKI  STEFAN     1 5 3 4 2  14  319.67 13.6  
  20  23 MAZELLA     JAN       1 5 2 1 4  12  295.12  8.2  
  21  26 GZELA      ANDRZEJ     1 -- 3 3 4  10  275.28 12.3  
  22  19 JELIŃSKI    ADAM      1 5 5 2 1  13  266.73 11.0  
  23  21 PATOCKI     BENEDYKT    1 5 5 1 2  13  264.16  5.6  
  24  25 DYGULSKI    TADEUSZ     1 5 -- 2 3  10  248.28 13.1  
  25  22 ŻYGOWSKI    ZDZISŁAW    1 5 1 2 2  10  228.92 16.7  
  26  24 ARMATOWSKI   DARIUSZ     1 3 0 4 2  9  222.43  6.9  
  27  28 GÓRSKI     JAN       1 3 -- 1 2  6  158.19 10.5  
  28  29 SZAMBOWSKI   JANUSZ     1 -- 2 1 1  4   97.21  9.3  
  29  27 GRABOWSKI    STANISŁAW    1 4 -- 1 0  5   93.05  6.4  
  30  32 RYDZEWSKI    LESZEK     1 0 0 0 1  1   33.47  0.6  
  31  30 KORDECKI    GRZEGORZ    1 0 -- 0 0  0   0.00  0.0  
  32  31 MAKOWSKI    EDMUND     1 0 0 0 0  0   0.00  0.0  

 
                                                                                
            Sekcja NOWE - 5 gołębi z całości na spisie [4]                                             
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                   
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  21       G 1  4   29.140  851.223                                    
    2 PIÓR      ZYGMUNT    1  27       G 0  4   85.760  863.220                                    
    3 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  29       G 1  4  101.160  851.223                                    
    4 BARTOŁD     ADAM      1  36       G 1  4  107.570  839.651                                    
    5 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  23       G 1  4  143.320  851.223                                    
    6 PIÓR      ZYGMUNT    1  14       G 1  4  154.020  863.220                                    
    7 BARTOŁD     ADAM      1  32       G 1  4  197.260  839.651                                    
    8 PIÓR      ZYGMUNT    1  36       G 1  4  199.300  863.220                                    
    9 KOCHAŃSKI    ANDRZEJ    1  37       G 1  4  240.890  861.920                                    
    10 RÓŻYŃSKI    JERZY     1  45       G 0  4  275.150  844.832                                    
    11 KANTAK     BOGUMIŁ    1  48       G 1  4  278.340  811.528                                    
    12 LIEC      JAN      1  17       G 0  4  310.910  847.763                                    
    13 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  15       G 1  4  329.550  851.223                                    
    14 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON    1  13       G 1  4  343.610  862.066                                    
    15 BARTOŁD     ADAM      1  4       G 1  4  343.770  839.651                                    
    16 BARTOŁD     ADAM      1  30       G 0  4  379.900  839.651                                    
    17 KANTAK     BOGUMIŁ    1  17       G 0  4  475.180  811.528                                    
    18 SZKODOWSKI PIOT i SZYMON    1  7       G 1  4  522.950  862.066                                    
    19 WOŹNIAK     JANUSZ     1  3       G 1  4  527.840  848.458                                    
    20 BARTOŁD     ADAM      1  8       G 1  4  550.470  839.651                                    
    21 PIÓR      ZYGMUNT    1  17       G 1  4  600.850  863.220                                    
    22 GŁADYKOWSKI -  SEWERYŃSKI   1  25       G 1  3   23.060  595.224