- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 20.05.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BIRNA      PIOTR      3  54  5  22  198.05   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  63  5  23  197.98   
       3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  56  5  24  194.93   
       4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  49  5  13  192.12   
       5 GUZ       TOMASZ     3  77  5  18  184.80   
       6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  64  5   9  184.19   
       7 KACZYŃSKI    MARIAN     3  41  5   9  179.97   
       8 GRDEŃ      ARTUR      3  42  4   4  143.44   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  67  4   8  140.27   
       10 DAMPS      ZBIGNIEW    3  21  2   2  68.46   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  69  0   0   0.00   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  25  0   0   0.00   
       13 PRABUCKI    ZENON      3  30  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]           
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5  20  540.99 28.7  
  2  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5  20  530.00 27.3  
  3  3 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5  20  527.71 32.7  
  4  5 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5  20  524.79 28.8  
  5  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5  20  520.41 36.0  
  6  6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5  20  508.26 17.7  
  7  8 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5  20  505.51 16.5  
  8  7 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4  19  465.89 18.4  
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5 4  18  438.62 15.0  
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0  8  150.49  5.8  
  11  13 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2  6  139.96  8.2  
  12  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 -- 0  5   89.37  4.1  
  13  12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1 0  4   76.59  3.4  

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 4, z dnia 20.05.18 ANKLAM                  
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 BIRNA      PIOTR      3  54  5  22  198.48   
       2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  63  5  23  197.98   
       3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  56  5  24  194.93   
       4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  49  5  13  192.12   
       5 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  64  5   9  190.72   
       6 GUZ       TOMASZ     3  77  5  18  187.67   
       7 KACZYŃSKI    MARIAN     3  41  5   9  185.65   
       8 DOERING     KAZIMIERZ    3  67  5   8  176.85   
       9 GRDEŃ      ARTUR      3  42  4   4  143.44   
       10 DAMPS      ZBIGNIEW    3  21  2   2  68.46   
       11 PRABUCKI    ZENON      3  30  0   0   0.00   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  25  0   0   0.00   
       13 BURCZYK     HENRYK     3  69  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐  
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem │Konk/│  
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│  
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘  
  1  1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5 5  20  541.34 28.7  
  2  4 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5 5  20  531.04 27.3  
  3  3 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5 5  20  527.71 32.7  
  4  2 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5 5  20  526.48 36.0  
  5  5 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5 5  20  526.02 28.8  
  6  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5 5  20  517.38 17.7  
  7  9 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5 5  20  509.22 16.5  
  8  6 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5 5  20  507.89 15.0  
  9  8 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5 4  19  469.92 18.4  
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1 0  8  150.49  5.8  
  11  13 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0 2  6  139.96  8.2  
  12  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 -- 0  7  124.80  4.1  
  13  12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1 0  5   93.57  3.4  

 
                                                                                
        Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [8]                                         
           Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                            
                  Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                   
  ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                   
  │LP. │ NAZWISKO   IMIE     │NR │NUMER OBRĄCZKI  │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                   
  │  │              │Sek│  RODOWEJ    │ │KONK.│    │KILOMETRY│                                   
  └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                   
    1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  14       G 0  4  104.260  720.647                                    
    2 GRDEŃ      ARTUR     3  1       G 1  4  134.800  750.838                                    
    3 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  39       G 0  4  218.620  773.995                                    
    4 GUZ       TOMASZ     3  43       G 0  4  291.080  753.829                                    
    5 KACZYŃSKI    MARIAN     3  23       G 1  4  340.250  773.294                                    
    6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF   3  25       G 0  4  445.130  773.995                                    
    7 LASKOWSKI    STANISŁAW   3  7       G 1  4  506.030  773.995                                    
    8 BIRNA      PIOTR     3  2       G 1  4  535.900  750.536                                    
    9 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  40       G 1  3   16.680  619.149