- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 3, z dnia 13.05.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]             
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2  121  5  69  149.34   
       2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  121  5  47  146.49   
       3 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  97  5  31  144.39   
       4 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  102  5  16  142.36   
       5 DYBICH     JANUSZ     2  48  5  12  140.86   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  50  5  13  139.74   
       7 SUROWIECKI   MAREK      2  67  5  11  136.11   
       8 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  51  5  14  134.99   
       9 BĽBER      WALDEMAR    2  28  5   6  133.41   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  78  5   7  126.55   
       11 SZYCA      JÓZEF      2  77  4   8  103.37   
       12 FIERKA     PIOTR      2  50  3   4  75.94   
       13 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  57  1   1  27.20   
       14 KŁOS      KRZYSZTOF    2  17  1   1  25.50   
       15 BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2  25  1   1  24.02   
       16 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  80  0   0   0.00   
       17 WACHOWSKI    ROMAN      2  52  0   0   0.00   
       18 NESTEROWICZ   JAN       2  32  0   0   0.00   
       19 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  49  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5 5  15  345.04 54.1   
  2  2 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  337.55 36.3   
  3  3 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5 5  15  334.13 28.6   
  4  5 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5  15  325.86 26.1   
  5  6 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  322.23 15.4   
  6  4 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5 5  15  321.21 32.5   
  7  7 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5  15  317.22 17.2   
  8  8 BĽBER      WALDEMAR    2 5 5 5  15  310.64 22.4   
  9  9 SZYCA      JÓZEF      2 4 5 4  13  259.65 12.0   
  10  11 SUROWIECKI   MAREK      2 5 0 5  10  229.12 10.9   
  11  12 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 3 2 5  10  218.04  7.6   
  12  10 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 2 1  8  152.96  9.2   
  13  16 FIERKA     PIOTR      2 1 2 3  6  129.18  5.4   
  14  13 BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3 1  6  108.23  8.1   
  15  14 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1 --  4   70.49 10.5   
  16  15 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 4 0 0  4   69.52  2.3   
  17  18 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1 1  3   58.31  5.3   
  18  17 WACHOWSKI    ROMAN      2 2 0 0  2   35.53  1.9   
  19  19 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0 0  1   16.53  1.1   
  20  20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0 0  0   0.00  0.0   

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 3, z dnia 13.05.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całoœci na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2  121  5  69  149.66   
       2 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  121  5  47  148.54   
       3 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  97  5  31  145.59   
       4 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  102  5  16  142.56   
       5 DYBICH     JANUSZ     2  48  5  12  142.39   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  50  5  13  139.74   
       7 SUROWIECKI   MAREK      2  67  5  11  137.36   
       8 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  51  5  14  135.39   
       9 BĽBER      WALDEMAR    2  28  5   6  133.41   
       10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  78  5   7  132.44   
       11 SZYCA      JÓZEF      2  77  5   8  130.91   
       12 FIERKA     PIOTR      2  50  4   4  102.59   
       13 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  57  1   1  27.20   
       14 KŁOS      KRZYSZTOF    2  17  1   1  25.50   
       15 BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2  25  1   1  24.02   
       16 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  80  0   0   0.00   
       17 WACHOWSKI    ROMAN      2  52  0   0   0.00   
       18 NESTEROWICZ   JAN       2  32  0   0   0.00   
       19 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  49  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całoœci na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5 5  15  347.97 54.1   
  2  2 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  339.67 36.3   
  3  3 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5 5  15  338.35 28.6   
  4  5 DYBICH     JANUSZ     2 5 5 5  15  327.39 26.1   
  5  6 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5 5  15  324.91 15.4   
  6  4 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5 5  15  321.61 32.5   
  7  7 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5 5  15  318.51 17.2   
  8  9 BĽBER      WALDEMAR    2 5 5 5  15  310.64 22.4   
  9  8 SZYCA      JÓZEF      2 5 5 5  15  309.10 12.0   
  10  10 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 4 5 5  14  295.90  7.6   
  11  12 SUROWIECKI   MAREK      2 5 1 5  11  250.13 10.9   
  12  15 FIERKA     PIOTR      2 2 2 4  8  175.81  5.4   
  13  11 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 3 1  9  169.22  9.2   
  14  14 BADMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3 1  6  108.23  8.1   
  15  13 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 0 0  5   86.63  2.3   
  16  16 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1 --  4   70.49 10.5   
  17  18 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1 1  3   58.31  5.3   
  18  17 WACHOWSKI    ROMAN      2 3 0 0  3   53.30  1.9   
  19  19 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0 0  1   16.53  1.1   
  20  20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0 0  0   0.00  0.0