- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 3, z dnia 13.05.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  65  5  19  149.06   
       2 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  51  5  21  145.88   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  59  5  17  144.09   
       4 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  60  5  21  142.32   
       5 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  69  5  13  141.93   
       6 BIRNA      PIOTR      3  56  5  12  139.64   
       7 DOERING     KAZIMIERZ    3  59  5  10  133.82   
       8 GRDEŃ      ARTUR      3  44  5   7  133.36   
       9 GUZ       TOMASZ     3  75  5   7  132.14   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  39  1   1  26.02   
       11 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  50  1   1  25.17   
       12 DAMPS      ZBIGNIEW    3  16  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]           
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5  15  343.01 26.2   
  2  1 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5  15  340.44 39.9   
  3  4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5  15  335.59 34.6   
  4  3 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5  15  331.95 22.6   
  5  7 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5  15  329.86 24.1   
  6  8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5  15  324.07 18.8   
  7  5 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5  15  322.45 21.8   
  8  6 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5  15  320.71 13.9   
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4 5  14  298.35 16.1   
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1  8  150.49  7.4   
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2 --  5   89.37  6.9   
  12  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2 1  4   76.59  4.1   
  13  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0  4   71.50  7.7   

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 3, z dnia 13.05.18 KAMIEŃ POMORSKI             
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  65  5  19  149.06   
       2 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  51  5  21  145.88   
       3 KACZYŃSKI    MARIAN     3  59  5  17  144.09   
       4 DOERING     KAZIMIERZ    3  59  5  10  143.52   
       5 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  69  5  13  142.35   
       6 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  60  5  21  142.32   
       7 BIRNA      PIOTR      3  56  5  12  140.25   
       8 GRDEŃ      ARTUR      3  44  5   7  137.39   
       9 GUZ       TOMASZ     3  75  5   7  132.98   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  39  1   1  26.02   
       11 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  50  1   1  25.17   
       12 DAMPS      ZBIGNIEW    3  16  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │L │Razem│Razem │Konk/│   
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │3 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
  1  2 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5 5  15  343.36 26.2   
  2  1 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5 5  15  340.83 39.9   
  3  4 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5 5  15  335.59 34.6   
  4  3 BIRNA      PIOTR      3 5 5 5  15  332.56 22.6   
  5  6 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5 5  15  331.09 24.1   
  6  8 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5 5  15  331.04 16.1   
  7  9 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5 5  15  326.66 18.8   
  8  5 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5 5  15  326.48 21.8   
  9  7 GUZ       TOMASZ     3 5 5 5  15  321.55 13.9   
  10  11 PRABUCKI    ZENON      3 4 3 1  8  150.49  7.4   
  11  10 BURCZYK     HENRYK     3 3 4 --  7  124.80  6.9   
  12  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3 1  5   93.57  4.1   
  13  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2 0  4   71.50  7.7