- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 06.05.18 SZCZECIN                 
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]             
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2  131  5  98  98.93   
       2 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  98  5  41  94.59   
       3 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  52  5  21  93.23   
       4 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  120  5  20  91.46   
       5 BĄBER      WALDEMAR    2  27  5   7  88.44   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  56  5   9  88.03   
       7 DYBICH     JANUSZ     2  47  5  10  87.26   
       8 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  87  5  12  86.11   
       9 SZYCA      JÓZEF      2  76  5   9  83.01   
       10 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  25  3   3  50.44   
       11 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  82  2   6  35.49   
       12 FIERKA     PIOTR      2  49  2   2  34.20   
       13 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  59  2   3  33.09   
       14 KOLASKA     ANDRZEJ     2  21  1   1  16.86   
       15 KŁOS      KRZYSZTOF    2  19  1   1  16.51   
       16 NESTEROWICZ   JAN       2  29  0   0   0.00   
       17 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  81  0   0   0.00   
       18 WACHOWSKI    ROMAN      2  50  0   0   0.00   
       19 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  46  0   0   0.00   
       20 SUROWIECKI   MAREK      2  62  0   1   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 5]                  
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  3 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5  10  195.70 52.8     
  2  1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5  10  193.16 38.4     
  3  4 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5  10  187.64 23.3     
  4  7 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5  10  186.22 35.0     
  5  2 DYBICH     JANUSZ     2 5 5  10  185.00 26.7     
  6  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5  10  179.87 15.3     
  7  9 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5  10  177.48 13.3     
  8  10 BĄBER      WALDEMAR    2 5 5  10  177.23 22.8     
  9  11 SZYCA      JÓZEF      2 4 5  9  156.28 13.0     
  10  8 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 2  7  125.76 13.7     
  11  6 SUROWIECKI   MAREK      2 5 0  5   93.01  7.7     
  12  13 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 3 2  5   91.49  6.9     
  13  16 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3  5   84.21 10.2     
  14  14 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1  4   70.49 10.5     
  15  12 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 4 0  4   69.52  3.6     
  16  17 FIERKA     PIOTR      2 1 2  3   53.24  4.1     
  17  15 WACHOWSKI    ROMAN      2 2 0  2   35.53  2.9     
  18  19 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1  2   32.81  5.0     
  19  18 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0  1   16.53  1.7     
  20 ---- MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0  0   0.00  0.0     

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 06.05.18 SZCZECIN                 
      Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]          
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 PIETRAS     KRZYSZTOF    2  131  5  98  99.85   
       2 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2  98  5  41  95.51   
       3 MYKOWSKI    TADEUSZ     2  52  5  21  93.23   
       4 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2  120  5  20  91.58   
       5 BĄBER      WALDEMAR    2  27  5   7  88.44   
       6 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2  56  5   9  88.03   
       7 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2  82  5   6  87.89   
       8 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2  87  5  12  87.46   
       9 DYBICH     JANUSZ     2  47  5  10  87.26   
       10 SZYCA      JÓZEF      2  76  5   9  84.47   
       11 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2  25  3   3  50.44   
       12 SZYMAŃSKI    LESZEK     2  59  3   3  49.35   
       13 FIERKA     PIOTR      2  49  2   2  34.20   
       14 SUROWIECKI   MAREK      2  62  1   1  18.40   
       15 KOLASKA     ANDRZEJ     2  21  1   1  16.86   
       16 KŁOS      KRZYSZTOF    2  19  1   1  16.51   
       17 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2  81  0   0   0.00   
       18 WACHOWSKI    ROMAN      2  50  0   0   0.00   
       19 NESTEROWICZ   JAN       2  29  0   0   0.00   
       20 MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2  46  0   0   0.00   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja SKÓRCZ - 5 gołębi z całości na spisie [ 6]               
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  2 PIETRAS     KRZYSZTOF    2 5 5  10  198.31 52.8     
  2  1 BOROWSKI    ZBIGNIEW    2 5 5  10  194.08 38.4     
  3  3 ĆWIKLIŃSKI   GRZEGORZ    2 5 5  10  189.81 23.3     
  4  8 MYKOWSKI    TADEUSZ     2 5 5  10  186.22 35.0     
  5  4 DYBICH     JANUSZ     2 5 5  10  185.00 26.7     
  6  5 LEWICKI ADAM i ZBIGNIEW    2 5 5  10  182.35 15.3     
  7  10 KOŁODZIEJCZYK  TOMASZ     2 5 5  10  178.77 13.3     
  8  7 SZYCA      JÓZEF      2 5 5  10  178.19 13.0     
  9  11 BĄBER      WALDEMAR    2 5 5  10  177.23 22.8     
  10  13 CIESIELSKI -  WACHOWSKI    2 4 5  9  163.46  6.9     
  11  9 SZYMAŃSKI    LESZEK     2 5 3  8  142.02 13.7     
  12  6 SUROWIECKI   MAREK      2 5 1  6  112.77  7.7     
  13  12 TARGOWSKI    GRZEGORZ    2 5 0  5   86.63  3.6     
  14  17 BADŹMIEROWSKI  STANISŁAW    2 2 3  5   84.21 10.2     
  15  16 FIERKA     PIOTR      2 2 2  4   73.22  4.1     
  16  14 KOLASKA     ANDRZEJ     2 3 1  4   70.49 10.5     
  17  15 WACHOWSKI    ROMAN      2 3 0  3   53.30  2.9     
  18  19 KŁOS      KRZYSZTOF    2 1 1  2   32.81  5.0     
  19  18 NESTEROWICZ   JAN       2 1 0  1   16.53  1.7     
  20 ---- MALINOWSKI   KRZYSZTOF    2 -- 0  0   0.00  0.0