- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 06.05.18 SZCZECIN                 
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  65  5  21  99.10   
       2 KACZYŃSKI    MARIAN     3  47  5  22  98.45   
       3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  63  5  14  96.96   
       4 BIRNA      PIOTR      3  57  5  13  96.13   
       5 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  51  5  20  95.32   
       6 GRDEŃ      ARTUR      3  36  5  10  93.53   
       7 GUZ       TOMASZ     3  71  5  12  93.17   
       8 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  75  5  12  89.61   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  79  4  12  73.95   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  41  3   3  53.44   
       11 DAMPS      ZBIGNIEW    3  24  2   2  36.03   
       12 BURCZYK     HENRYK     3  74  2   4  35.21   
       13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  53  2   3  32.65   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]           
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5  10  196.35 47.2     
  2  5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5  10  193.95 24.6     
  3  2 BIRNA      PIOTR      3 5 5  10  192.31 23.2     
  4  6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5  10  189.71 31.4     
  5  3 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5  10  189.09 25.8     
  6  4 GUZ       TOMASZ     3 5 5  10  188.57 16.7     
  7  8 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5  10  187.54 18.2     
  8  7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5  10  182.14 18.8     
  9  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 4  9  164.53 15.7     
  10  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3  7  124.47 10.1     
  11  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 2  5   89.37  6.9     
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2  4   71.50 11.1     
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 2  3   51.42  5.5     

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 2, z dnia 06.05.18 SZCZECIN                 
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  65  5  21  99.45   
       2 KACZYŃSKI    MARIAN     3  47  5  22  98.84   
       3 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  63  5  14  96.96   
       4 BIRNA      PIOTR      3  57  5  13  96.13   
       5 DOERING     KAZIMIERZ    3  79  5  12  95.75   
       6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  51  5  20  95.32   
       7 GRDEŃ      ARTUR      3  36  5  10  93.53   
       8 GUZ       TOMASZ     3  71  5  12  93.17   
       9 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  75  5  12  89.91   
       10 BURCZYK     HENRYK     3  74  4   4  70.64   
       11 PRABUCKI    ZENON      3  41  3   3  53.44   
       12 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  53  3   3  49.63   
       13 DAMPS      ZBIGNIEW    3  24  2   2  36.03   

 
 - strona 1 -                                 
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
 Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                 
 Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]       
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐     
│Lp. Lp. │ Nazwisko    Imie     │Nr.│L │L │Razem│Razem │Konk/│     
│   Pop.│               │Sek│1 │2 │konk.│punkty │Wkł.%│     
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘     
  1  1 KACZYŃSKI    MARIAN     3 5 5  10  196.74 47.2     
  2  5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3 5 5  10  194.30 24.6     
  3  2 BIRNA      PIOTR      3 5 5  10  192.31 23.2     
  4  7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3 5 5  10  189.71 31.4     
  5  3 GRDEŃ      ARTUR      3 5 5  10  189.09 25.8     
  6  8 LASKOWSKI    STANISŁAW    3 5 5  10  188.77 18.2     
  7  4 GUZ       TOMASZ     3 5 5  10  188.57 16.7     
  8  9 DOERING     KAZIMIERZ    3 5 5  10  187.52 15.7     
  9  6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3 5 5  10  184.31 18.8     
  10  11 BURCZYK     HENRYK     3 3 4  7  124.80  6.9     
  11  10 PRABUCKI    ZENON      3 4 3  7  124.47 10.1     
  12  12 DAMPS      ZBIGNIEW    3 2 2  4   71.50 11.1     
  13  13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3 1 3  4   68.40  5.5