- strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 1, z dnia 29.04.18 SZCZECINEK                
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z 50-tki GMP [ 7]      
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 KACZYŃSKI    MARIAN     3  42  5  20  97.90   
       2 BIRNA      PIOTR      3  42  5  10  96.18   
       3 GRDEŃ      ARTUR      3  30  5   7  95.56   
       4 GUZ       TOMASZ     3  55  5   9  95.40   
       5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  65  5  11  94.85   
       6 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  51  5  12  94.39   
       7 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  63  5  14  92.53   
       8 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  47  5   6  90.58   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  55  5   9  90.58   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  28  4   4  71.03   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  28  3   3  54.16   
       12 DAMPS      ZBIGNIEW    3  12  2   2  35.47   
       13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  20  1   1  18.77   

 
      - strona 1 -                            
            PZHGP - Oddział NOWE, rok 2018.             
      Tabela współzawodnictwa                       
      Lot nr 1, z dnia 29.04.18 SZCZECINEK                
      Sekcja LUBICHOWO-OSOWO LEŚNE - 5 gołębi z całości na spisie [ 8]  
     ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐  
     │L.P│ Nazwisko    Imie     │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │  
     │  │               │Sek│   │ Pkt. │Konk.│    │  
     └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘  
       1 KACZYŃSKI    MARIAN     3  42  5  20  97.90   
       2 BIRNA      PIOTR      3  42  5  10  96.18   
       3 GRDEŃ      ARTUR      3  30  5   7  95.56   
       4 GUZ       TOMASZ     3  55  5   9  95.40   
       5 POĆWIARDOWSKA  ANNA      3  65  5  11  94.85   
       6 CZUBEK HENRYK  i ZBIGNIEW   3  63  5  14  94.40   
       7 CIEPLIŃSKI   KRZYSZTOF    3  51  5  12  94.39   
       8 LASKOWSKI    STANISŁAW    3  47  5   6  91.81   
       9 DOERING     KAZIMIERZ    3  55  5   9  91.77   
       10 PRABUCKI    ZENON      3  28  4   4  71.03   
       11 BURCZYK     HENRYK     3  28  3   3  54.16   
       12 DAMPS      ZBIGNIEW    3  12  2   2  35.47   
       13 JANKOWSKI    FRANCISZEK   3  20  1   1  18.77